Skip to main content
 •  

  Pisarnica i pismohrana

   

  Uredsko poslovanje za tijela javne i lokalne uprave, agencije, institucije od javnog značaja, te za sve ostale obveznike uredbe o uredskom poslovanju.

  Potpuna kontrola prava na uvid i kolanja dokumenata s obavještavanjem osoba i potvrdom preuzimanja. Razvođenje, rad, zaključenje i arhiviranje predmeta.

   

  Isprobaj odmah

 • Zaprimanje i klasifikacija


  Jednostavna i efikasna digitalizacija, klasifikacija i davanje prava na uvid dokumenata.

   

 • Lako pretraživanje


  Ubrzajte i olakšajte pretraživanje podnesaka i akata unutar svojih predmeta i klasa.

   

 • Potpuna kontrola


  Svaki korisnik ima uvid i može raditi samo s predmetima i dokumentima koji su mu namijenjeni.

   

 

Tehnologija i digitalizacija

 

Pisarnica je moćan alat za povećanje efikasnosti uredskog poslovanja i važan je korak u prelasku na elektronsko poslovanje. Pisarnica prihvaća sve vrste digitalnih priloga - skenirane dokumente u različitim formatima (png, pdf, jpg), dokumente zaprimljene u elektronskom obliku (pdf, txt, html), prihvaća slike, poveznice na sadržaj odložen na serveru, kao i poveznice na vanjski sadržaj, karte, web stranice i sl.

Svi zaprimljeni dokumenti se automatski označavaju QR kodom, a svaki od upisa može prihvatiti velike količine teksta, slika, priloga ili multimedije.

 

Jednostavnost rada i sigurnost

 

Urudžbeni zapisnik unutar Pisarnice je podijeljen na tri upisnika. Upisnik neupravnih predmeta, predmeta upravnog postupka prvog i predmeta upravnog postupka drugog stupnja. Knjiga pošte, interna dostavna knjiga i knjiga za sve ostale vrste zaprimanja i otpremanja pismena su direktna posljedica rada pisarnice i evidencije kolanja dokumenata, bez potrebe dodatnog upisivanja. Pismohrana odnosno arhiva sastavni je dio pisarnice i omogućuje arhiviranje i vraćanje predmeta iz arhive jednim klikom.

Kontrola i upravljanje s kolanjem dokumenata je na najvišoj razini, a uz to pruža primjerenu tajnost i sigurnost tako što svaki korisnik ima uvid i može raditi samo s dokumentima koji su mu namijenjeni.

 

 

Organizacija procesa

Aplikacija   P I S A R N I C A   je podijeljena na prijemni ured odnosno pisarnicu, knjige pošte i dostave kroz koje se zaprimaju i potvrđuje primitak pismena, aktivne predmete na kojima rade referenti, arhivu i na arhivsku građu. Svi predmeti i pismena, odnosno podnesci i akti, se unose samo jedanput, a njihovo kolanje kroz sve dijelove aplikacije se ostvaruje različitim promjenama statusa, potvrdama i oznakama poslovnog procesa.

 

 

Procesna specifikacija aplikacije PISARNICA

 

 • Pisarnica - urudžbeni zapisnik s tri upisnika:
  • upisnik neupravnih predmeta
  • UP/I - upisnik upravnih predmeta prvog stupnja
  • UP/II - upisnik upravnih predmeta drugog stupnja
  • knjiga urudžbenog zapisnika, kronološki pregled svih predmeta iz svih upisnika
 • Knjige pošte i dostava:
  • knjiga primljene pošte
  • knjiga odlazne pošte
  • interna dostavna knjiga
 • Aktivni predmeti:
  • plan klasifikacijskih oznaka
  • svi aktivni predmeti koji su dodijeljeni službeniku
  • predmeti u rokovniku
  • završeni, a/a predmeti
 • Arhiva - pismohrana
 • Arhivska građa

 

 

Funkcionalna specifikacija

 

 • multijezičnost i prevođenje aplikacije (aplikacija se isporučuje s EN i HR jezikom, korisnici mogu prevoditi ostale jezike kroz samu aplikaciju),
 • multivalutnost (novčane vrijednosti se mogu unositi u različitim valutama), automatsko ili ručno ažuriranje tečajnica,
 • tablični prikaz podataka s nekoliko varijacija prikaza, te prikazom pojedinačnog zapisa,
 • prikaz grupiranih i agregiranih podataka s odabirom kriterija grupiranja,
 • pred-filtriranje podataka po značajnim kriterijima kao što su vremenski period i sl., uz mogučnost promjene i/ili nadopune predfiltera,
 • filtriranje podataka po svim kolonama tabličnog prikaza,
 • ispis ili izvoz podataka u tabličnom obliku u više formata (.csv, .html, .pdf, .xls),
 • ispis podataka kroz predpripremljene formatirane izvještaje,
 • uvoz podataka iz Excel datoteka,
 • dijeljenje pristupa dijelovima aplikacije, samo za čitanje ili za korištenje, privatno dijeljenje s korisnicima ili javno dijeljenje s vanjskim posjetiteljima,
 • obrade ili automatizirane obrade podataka - Postupci,
 • okruženje glavnog pregleda podataka s nadređenim, detaljnim, info podacima i povezanim detaljnim podacima,
 • pozivanje brzog unosa referentnih podataka iz forme za unos ili promjenu podataka (postupak "Brzo dodaj"),
 • poveznice (linkovi) unutar podataka za brzi poziv pregleda drugih podataka,
 • prilozi - polja za prihvat jednog ili više priloga (.pdf, .xlsx, .docx, .txt, .csv, ....),
 • slike - polja za prihvat jedne ili više slika (.jpg, .png, .bmp, ....),
 • polja za prihvat bogatog teksta, slika, multimedije - Wysiwyg HTML Editor.

 

 

Tehnološka specifikacija

 

 • aplikacija u oblaku, rad putem internet preglednika (full cloud-based application),
 • rad na stolnim i prijenosnim računalima koji imaju potpuni internet preglednik,
 • prilagodljivo sučelje za rada na pametnim telefonima i tabletima koji imaju potpuni internet preglednik,
 • serveri u najboljem data centru unutar EU s trostrukom vanjskom vezom od 500 GBit/s,
 • 1 GB veza servera na internet, minimum 100 MBit/s,
 • smještaj na dediciranim serverima, a ne virtualnim serverima,
 • privatan radni prostor za datoteke i privatnu (ne dijeljenu) MS SQL bazu podataka,
 • automatizirana izrada sigurnosnih kopija baze podataka,
 • automatizirano održavanje baze podataka,

 

 

Sigurnost i pouzdanost

 

 • SSL veza, https protokol povezivanja,
 • dedicirani serveri smješteni u najboljem data centru unutar EU,
 • višestruko neprekidno napajanje data centra,
 • dostupnost servera zajamčena od strane data centra >99% vremena,
 • izoliran, privatan radni prostor za datoteke i privatnu (ne dijeljenu) MS SQL bazu podataka,
 • dvostupanjska zaštita pristupa s obveznim korisničkim imenom (ne s e-mailom i ne s imenom i prezimenom) i kompleksnom lozinkom,
 • procedure za promjenu lozinke i zaboravljenu lozinku s provjerom kompleksnosti lozinke,
 • administratorski ili korisnički nivo pristupa,
 • davanje korisničkih pristupa za čitanje ili čitanje i pisanje na nivou pojedinačnog dijela aplikacije.

 

 

 

Korisnička dokumentacija >>>

 

 

POGLEDAJ CIJENE I PLANOVE

 


 

x

 

 

 

Više od 25 godina pomažemo klijentima unaprijediti poslovanje primjenom digitalnih tehnologija

N-LAB je privatna tvrtka osnovana 1994. godine.
Unutarnja i vanjska organizacija vođena je primjenom sustava kvalitete. N-LAB je član Zajednice za informatičku djelatnost pri HGK i Microsoft certified partner. Potpisnici smo kodeksa etike HGK.

.......  ........

 

Predmet poslovanja

N-LAB d.o.o. razvija i distribuira aplikacijska rješenja te pruža usluge razvoja i savjetovanja vezanih uz praktičnu primjenu informatičke tehnologije u različitim područjima života i poslovanja.
Naš asortiman proizvoda i usluga usmjeren je prema subjektima u gospodarstvu, udrugama, institucijama i upravi.
Vlasnici smo robnih marki: N-AOS, PeN-LAB, UsBS i UBS21.

 

Misija

 • ujediniti poslovna znanja, iskustvo i tehnologiju kroz razvoj i primjenu inovativnih programskih rješenja,
 • stvarati prepoznatljive, pouzdane i "bolje"  programske proizvode, te im dodatno povećati vrijednost kroz pružanje stručnih usluga,
 • ostvarivati zadovoljstvo klijenata kroz unapređivanje njihovog poslovanja i konkurentnosti.

 

Vizija

 • s fokusom na znanje, iskustvo i inovativna programska rješenja, te odnosom prema korisnicima, biti značajan tržišni faktor u segmentu poslovnih aplikacija. Biti globalno vodeća tvrtka u području Mudlogging & Drilling Control, te Log Draw programskih rješenja za potrebe neovisnih servisnih kompanija u naftnoj industriji, te samih naftnih kompanija u segmentu prikupljanja i analize prikupljenih podataka.
   

>> Referentna lista

Lokacija sjedišta:

lat = 45.8491833333,

lon = 16.0825840814

>>  Prikaz na karti

 

 


 

EN:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Croatia 
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  e-mail

N-LAB d.o.o. was founded in 1994.

Registered in the Commercial Court in Zagreb under number 080245127, 
VATID: HR71122610349, 
Bank account at Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
The share capital in the amount of 444 900,00 HRK paid in full. 
Management: Krešo Vrkić (Director).

NKD 2007:  62.01

Terms of Use & Privacy Policy & DPA

HR:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  elektronička pošta

N-LAB d.o.o. je osnovan 1994. 

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod broj 080245127
OIB:71122610349, 

Poslovni račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
Temeljni kapital u iznosu od 444 900,00 HRK uplaćen je u cijelosti. 
Uprava: Krešo Vrkić (direktor).

NKD 2007:  62.01

Uvjeti korištenja, Pravila privatnosti i Ugovor o obradi podataka