Dijeljenje aplikacije

Tko i na koji način može koristiti aplikaciju ili njezine dijelove, je najvažnije pitanje koje se postavlja odmah nakon što se aplikacija stavi u upotrebu. Na početku, pravo korištenja ima samo vlasnik ili administrator aplikacije, a on treba definirati korisnike, njihov način upotrebe aplikacije, te ih pozvati odnosno obavijestiti da mogu koristiti aplikaciju.

Unutar aplikacija koje su izgrađene na n-aos platformi, kreiranje korisnika, podešavanje vrste pristupa i načina upotrebe se obavlja u svakoj pojedinačnoj aplikaciji kroz funkcionalnost koja se zove Dijeljenje aplikacije. Funkcionalnost dijeljenja aplikacije sadrži sve što je Administratoru potrebno za efikasno upravljanje pristupom aplikaciji.

Vrsta pristupa: dijeljenje aplikacije javno (aplikacija je dostupna svima kojima je poslan ili koji znaju njezin URL, uz automatsko logiranje) ili dijeljenje aplikacije s korisnicima (aplikacija je dostupna korisnicima uz logiranje)

Način upotrebe: dijeljenje aplikacije samo za čitanje (podaci unutar aplikacije se mogu pročitati, ali se ne mogu mijenjati i brisati i ne mogu se dodavati novi podaci) ili dijeljenje aplikacije za čitanje i pisanje (podaci unutar aplikacije se mogu čitati, mijenjati, brisati i dodavati)

Sukladno prethodnom, dijeljenje aplikacije ima slijedeće opcije:

 •   javno dijeljenje aplikacije, samo s pravima čitanja
 •   dijeljenje aplikacije s korisnicima, samo s pravima čitanja
 •   javno dijeljenje aplikacije, s pravima čitanja i pisanja
 •   dijeljenje aplikacije s korisnicima, s pravima čitanja i pisanja

 

  Kreiranje novog korisnika i dodjela prava na rad s aplikacijom


 • na izborniku sučelja (lijeva strana) u području ► Dijeljenje aplikacije
 • odabere se ikonu "Dodajte novog korisnika i dozvolite mu korištenje aplikacije ..."

Korisničko ime - upisati korisničko ime (login)
Odaberite rolu - odabrati odgovarajuće pravo korištenja aplikacije za korisnika
Prikazno ime - upisati prikazno(ekransko) ime korisnika u aplikaciji
Lozinka - automatski se generira
Ponovljena lozinka - automatski se generira
e-mail - upisati e-mail korisnika
Tax.nr - opisati OIB (osobni identifikacijski broj)  korisnika►ukoliko je korisnik i radnik obvezno upisati OIB radnika
 • klik na ikonu "Dozvoli i pošalji e-mail" ►pristupni podaci za aplikaciju šalju se korisniku
Početni (startni) prikaz aplikacije za novog korisnika zavisi od ishodišne točke dodjeljivanja prava korištenja na aplikaciju.
Npr. - ako je pravo korištenja dodjeljeno kroz početnu stranu aplikacije korisniku se kod ulaska otvara početna strana aplikacije
    - ako je pravo korištenja dodjeljeno kroz Radno vrijeme i prisutnost - Planirana odsustva korisniku se kod ulaska otvara stranica sa gridom Planirana odsustva.

 

  Izmjena korisničkih prava


 • na glavnom izborniku odabere se ► Dijeljenje aplikacije
 • klikne se na ikonu "Uređivanje korisničkih prava"
odabere se naziv korisnika kojem se uređuju prava
klikne se na ikonu "Promijeni obilježeni red"
uključi se ili isključi odgovarajući check box za korisničko pravo
klik na ikonu "Spremi red"

 

     Dijeljenje prava na aplikaciju i pozivanje korisnika


 • na glavnom izborniku odabere se ►Dijeljenje aplikacije
 • klikne se na ikonu "Podjelite aplikaciju ...  javno"  ili na ikonu "Podijelite aplikaciju ... s postojećim korisnicima"
odaberite pravo korisnika na aplikaciju (samo čitanje ili čitanje i pisanje)
unesite e-mail korisnika kojem se dodjeljuje pravo korištenja aplikacije ili odaberite između postojećih (polje Ovdje filtrirajte podatke)
klik na ikonu "e-mail" ►pristupni podaci za aplikaciju šalju se korisniku
Javno podjeljena aplikacija ne zahtjeva logiranje korisnika (unos korisničkog imena i lozinke). Sadrži predefinirane podatke za korisnike (PUBCRUD i visitor) koji
 se ne mijenjaju kroz aplikaciju. Namjenjena je za demo prikaz aplikacije ili za korištenje bez regulacije korisnika.
Aplikacija podjeljena postojećim korisnicima zahtjeva unos korisničkog imena i lozinke kod ulaska u aplikaciju.Korisnički podaci mogu se naknadno mijenjati 
kroz aplikaciju.
 • za djeljenje aplikacije preko koda za ugrađivanje u web stranicu na glavnom izbornku odabere se ►Dijeljenje aplikacije
 • klikne se na ikonu "Generirajte kod za dijeljenje aplikacije ..."

odaberite vrstu korisničkog prava (1)
kopirajte odgovarajući kod (2) na web stranicu
Na web stranicu aplikacija se ugrađuje kao gumb koji vodi na aplikaciju ili kao okvir gdje se prikazuje sadržaj aplikacije na samoj web stranici.