Skip to main content
 1. Kreiranje novog objekta u aplikaciji (naziv objekta,struktura objekta,podešenja objekta)
 2. Dodavanje postojećeg objekta u aplikaciju        

Kreiranje novog objekta u aplikaciji


 • na Centralnom izborniku aplikacija odabere se aplikacija u koju se dodaje novi objekt
 • na glavnom izborniku aplikacije odabere se objekt kojemu se pridružuju novi objekt
 • na radnoj traci aplikacije odabere se padajući izbornik ►
 • u padajućem izborniku odabere se ►Kreiraj novi objekt u ►područje u koje se dodaje novi objekt (Glavni pregled,Nadređeni podaci,Detalji...)

Naziv objekta

Ime objekta - upisati naziv objekta koji se kreira

Struktura (kolone) objekta

 • nakon unosa naziva novog objekta klikne se na ►"Sljedeći korak"
 
Unos strukture (kolone) objekta - ručno
 • klikne se na ►"Ručno unesi strukturu"
Naziv kolone - upisati naziv kolone objekta
Data Type Filter - odabrati filter vrste podataka koje može sadržavati kolona objekta
Vrsta podataka - odabrati vrstu podataka koju može sadržavati kolona objekta
Obvezan - obvezan (Da) ili neobvezan (Ne) unos podatka u kolonu objekta
Jedinstvena - jedinstvena vrijednost u koloni objekta► Da ili Ne
Opis - upisati opis kolone kroz Wysiwyg editor
Prijedlog vrijednosti - upisati vrijednost ili izraz koji će automatski dodati u kolonu objekta kada nema unešene vrijednosti ili izraza
Formula - upisati formulu za izračun ukoliko je kolona objekta izračunska►formula = naziv kolone operator naziv kolone
 • za dodavanje nove kolone objekta klikne se na"Dodaj još jedan"
Unos strukture (kolone) objekta - uvoz strukture
 • klikne se na ►"Uvezi strukturu iz tablice"
 • klikne se na "odaberi" (A) za odabir datoteke čija se struktura uvozi
 • na računalu se odabere odgovorajuća datoteka
 • odabere se izvor podataka u datoteci
  • radni list i sl. za izvor podataka
  • red sa zaglavljima odnosno nazivima kolona u
  • red gdje počinju podaci
 • za prijenos strukture u novi objekt aplikacije kliknuti na pojedinačne nazive kolona (B)

 • prije prelaska na sljedeći korak dopuniti ili promjeniti definiciju kolona (Data Type Filter,Vrsta podataka,Obvezan ........)
 • za promjenu ili dopunu kolona kliknuti na naziv kolone (C)

Podešenja objekta

 • nakon unosa strukture (kolone) objketa klikne se na ►"Sljedeći korak"
Opis aplikacije - odabrati ili upisati opis objekta
Korisnički pristup - odabrati korisnički pristup podacima u objektu
Veličina stranice - odabrati broj zapisa koji se prikazuju na jednoj stranici u korisničkom sučelju
Dodavanje - mogućnost ili nemogućnost dodavanja novih zapisa u objekt
Pregledavanje - objekat ima ili nema formu za pregledavanje zapisa
Brisanje - mogućnost ili nemogućnost brisanja zapisa u objektu
Eksportiranje - mogućnost ili nemogućnost izvoza zapisa u objektu u drugi format (pdf,xls,csv,xml)
Koristi se - objekt se koristi ili ne koristi           

Dodavanje postojećeg  objekta u aplikaciju


 • na Centralnom izborniku aplikacija odabere se aplikacija u koju se dodaje postojeći objekt
 • na glavnom izborniku aplikacije odabere se objekt kojemu se pridružuju postojeći objekt
 • na radnoj traci aplikacije odabere se padajući izbornik ►
 • u padajućem izborniku odabere se ►Dodaj postojeći objekt u ►područje u koje se dodaje postojeći objekt (Glavni pregled,Nadređeni podaci,Detalji...)
Ime objekta - upisati naziv objekta koji se dodaje
Aplikacija (program) - odabrati aplikaciju čiji se objekt kopira►kod dodavanja objekta u Nadređene podatke,Detalje,Info podatke i Povezane detalje
Mapa - odabrati mapu►kod dodavanja objekta u Glavni pregled
Odaberi izvor - odabrati objekt čija se struktura (kolone),podešenja i podaci kopiraju►kod dodavanja objekta u Nadređene podatke,Detalje,Info podatke i Povezane detalje
Dodaj postojeći objekt u "Glavnu sekciju" - odabrati objekt čija se struktura (kolone),podešenja i podaci kopiraju►kod dodavanja objekta u Glavni pregled
Veza - odabrati poveznicu s glavnim objektom►kod dodavanja objekta u Info podatke i Povezane detalje
 
x

 

 

 

Više od 25 godina pomažemo klijentima unaprijediti poslovanje primjenom digitalnih tehnologija

N-LAB je privatna tvrtka osnovana 1994. godine.
Unutarnja i vanjska organizacija vođena je primjenom sustava kvalitete. N-LAB je član Zajednice za informatičku djelatnost pri HGK i Microsoft certified partner. Potpisnici smo kodeksa etike HGK.

.......  ........

 

Predmet poslovanja

N-LAB d.o.o. razvija i distribuira aplikacijska rješenja te pruža usluge razvoja i savjetovanja vezanih uz praktičnu primjenu informatičke tehnologije u različitim područjima života i poslovanja.
Naš asortiman proizvoda i usluga usmjeren je prema subjektima u gospodarstvu, udrugama, institucijama i upravi.
Vlasnici smo robnih marki: N-AOS, PeN-LAB, UsBS i UBS21.

 

Misija

 • ujediniti poslovna znanja, iskustvo i tehnologiju kroz razvoj i primjenu inovativnih programskih rješenja,
 • stvarati prepoznatljive, pouzdane i "bolje"  programske proizvode, te im dodatno povećati vrijednost kroz pružanje stručnih usluga,
 • ostvarivati zadovoljstvo klijenata kroz unapređivanje njihovog poslovanja i konkurentnosti.

 

Vizija

 • s fokusom na znanje, iskustvo i inovativna programska rješenja, te odnosom prema korisnicima, biti značajan tržišni faktor u segmentu poslovnih aplikacija. Biti globalno vodeća tvrtka u području Mudlogging & Drilling Control, te Log Draw programskih rješenja za potrebe neovisnih servisnih kompanija u naftnoj industriji, te samih naftnih kompanija u segmentu prikupljanja i analize prikupljenih podataka.
   

>> Referentna lista

Lokacija sjedišta:

lat = 45.8491833333,

lon = 16.0825840814

>>  Prikaz na karti

 

 


 

EN:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Croatia 
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  e-mail

N-LAB d.o.o. was founded in 1994.

Registered in the Commercial Court in Zagreb under number 080245127, 
VATID: HR71122610349, 
Bank account at Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
The share capital in the amount of 444 900,00 HRK paid in full. 
Management: Krešo Vrkić (Director).

NKD 2007:  62.01

Terms of Use & Privacy Policy & DPA

HR:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  elektronička pošta

N-LAB d.o.o. je osnovan 1994. 

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod broj 080245127
OIB:71122610349, 

Poslovni račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
Temeljni kapital u iznosu od 444 900,00 HRK uplaćen je u cijelosti. 
Uprava: Krešo Vrkić (direktor).

NKD 2007:  62.01

Uvjeti korištenja, Pravila privatnosti i Ugovor o obradi podataka