Sheme izvještaja iz glavne knjige

Shemama izvještaja iz glavne knjige definira se struktura i sadržaj financijskih izvještaja (račun dobitka i gubitka,bilanca i sl.).Financijski izvještaji sastavljaju se na temelju podataka s računa (konta) glavne knjige.
 
 
 1. Dodavanje novog izvještaja
 2. Dodavanje pozicija izvještaja
 3. Izvor podataka izvještaja
 4. Proširenje aplikacije (kreiranje novih objekata,dodavanje postojećih objekata)

Kod unosa zapisa u Sheme izvještaja iz glavne knjige  ► Polja označena sa * obvezno popuniti. ► Ikona s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke 

 

Dodavanje novog izvještaja


 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Brzo dodaj novi izvještaj iz GK
Naziv izvještaja - upisati naziv financijskog izvještaja        
 

Dodavanje pozicija izvještaja


 • na glavnom izborniku odabere se ►Sheme izvještaja glavne knjige
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Izvještaj - odabrati naziv  izvještaja u koji dodajemo poziciju
Red.br - upisati redni broj pozicije u izvještaju
Šifra - upisati šifru (oznaka) pozicije izvještaja
Naziv - upisati naziv pozicije u izvještaju
Višejezični naziv - ostaviti prazno ili odabrati višejezični naziv pozicije izvještaja
Koeficijent - upisati 1 (jedan)
Prikazivanje - odabrati prikaz iznosa pozicije izvještaja
Prikazuje se vrijednost je 0 - prikazani iznos pozicije je uvjek nula (0)
Prikaz vrijednosti ako je veće od 0 - iznos pozicije je prikazan samo ako je veći od nule (0)
Prikaz vrijednosti ako je manja od 0 - iznos pozicije je prikazan samo ako je manji od nule (0)
Prikaz apsolutne vrijednosti - iznos pozicije je prikazan bez predznaka (+ / -)
Prikaz vrijednosti kakva je  - iznos pozicije je prikazan s odgovarajućim predznakom (+ / -)
Bez prikaza stavke - pozicija se ne prikazuje u izvještaju
Formula - koristi se u pozicijama čiji je iznos rezultat izračuna ►u polje se unose redni brojevi pozicija koja sudjeluju u izračunu i operatori (+, -, *, /, () )
Pravila unosa formule - redni broj pozicije razmak operator razmak redni broj pozicije ►pr. 1 + 2 - 3 ili ( 5 - 6) / 4
Koristi se►uključeno / Ne koristi se►isključeno              
 

Izvor podataka izvještaja


 • kroz izvor podataka izvještaja definira se način na koji računi (konta) glavne knjige sudjeluje u izračunu iznosa pojedinih pozicija izvještaja.
 • u tabličnom prikazu označi se odgovarajuća pozicija izvještaja
 • odabere se kartica (tab) ►Izvor podataka izvještaja
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Konto - odabrati račun (konto) glavne knjige koji sudjeluje u izračunu iznosa pozicije izvještaja
Analitika - odabrati analitiku računa (konta) glavne knjige koji sudjeluje u izračunu iznosa pozicije izvještaja
Odabrana analitika - u iznos pozicije ulaze samo knjiženja sa odabrane analitike odabranog računa glavne knjige.
Bez odabrane analitike - u iznos pozicije ulaze sva knjiženja sa odabranog računa glavne knjige
d / p - odabrati
d - u iznos pozicije ulaze tekuća knjiženja sa dugovne strane računa glavne knjige►uključen check box
p - u iznos pozicije ulaze tekuća knjiženja sa potražne strane računa glavne knjige►isključen check box
ps - u iznos pozicije ulaze početna knjiženja s računa glavne knjige►u zavisnosti od prethodno uključenog/isključenog check boxa ili dugovna ili potražna početna knjiženja
Koeficijent - upisati
1 - ako se iznos stavke pribraja u ukupni iznos pozicije
- 1 - ako se iznos stavke oduzima od ukupnog iznosa pozicije
U poziciju izvještaja uvijek se dodaje samo jedna (ili dugovna ili potražna ) strana računa (konta) glavne knjige s koje se uzimaju iznosi.
U pozicije u čiji iznos ulazi saldo računa (konta) glavne knjige potrebno je unijeti dvije stavke ÷ dugovnu i potražnu.