Digitalni paket za uredsko poslovanje i računovodstvo

U i R   je aplikacijski paket namijenjen malim i srednjim tvrtkama za cjelovito vođenje uredskog poslovanja, računovodstvo, financije i kontroling. Sadrži sve potrebne aplikacije i registre za efikasno vođenje navedenih poslovnih procesa.

Komplet sadrži glavne i pomoćne aplikacije, te registre s matičnim podacima. Komplet se može dodatno proširiti i prilagoditi prema specifičnostima i konkretnim potrebama subjekta, ako za to postoji potreba.

Aplikacije u U i R   digitalnom paketu:

  DIGITALNI URED  Upravljanje s dokumentima i digitalna arhiva

 • digitalizacija dokumenata i urudžbeni zapisnik,
 • upravljanje s dokumentacijom i predmetima,
 • zaprimanje i slanje e-računa,
 • dostavne knjige i knjige pošte
 • digitalna arhiva

  R F K   Računovodstvo, financije i kontroling

 • računovodstvo,
  • temeljnice,
  • likvidatura
  • blagajna
  • obračuni
  • glavna knjiga
 • financije,
 • kontroling,

  IMOVINA  Registar i upravljanje s dugotrajnom imovinom

 • registar cjelokupne imovine,
 • registar sitnog inventara,
 • registar osobnih zaduženja,
 • obračun amortizacije za cjelokupan radni vijek imovine,
 • godišnji popis i stanje imovine u upotrebi,

  PUTOVANJA  Evidencija vožnji, putni nalozi, lokalne vožnje

 • Korištenje vozila, evidencija vožnji sa službenim i privatnim vozilima
 • Dokumenti putovanja: putni nalozi, obračuni lokalnih vožnji
 • Podaci o vozilima i vozačima

 

    Isprobaj aplikacije    

 

POGLEDAJ CIJENE I PLANOVE