Dokumentacija poslovnih sustava

Korisnicka dokumentacija sadrži više stotina stranica podijeljenih u dokumente prema kategorijama i temama. Dio dokumentacije je dostupan samo uz prijavu. Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli koristiti cjelokupnu dokumentaciju poslovnih sustava. Korisnicima preporučamo da koriste isto ime i lozinku koju koriste i u radu sa sustavom. Pretraživati možete koristeći filter za traženje unutar naslova i/ili unutar sadržaja dokumentacije, a dodatno možete sužavati izbor birajući područje u kojem mislite da se dokumentacija nalazi.

Naslov Opis Rev Datumsort ascending
Fiskalizacija u poslovnom sustavu

Temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji se primjenjuje od 01.01.2013 obveznici fiskalizacije (pravne i fizičke osobe - obveznici...

11.12.2018 - 14:53
Klase asortimana
Klase asortimana koriste se kod asortimana koji se razvrstava i prema kvaliteti i sukladno definiranoj kvaliteti prodaje po različitim prodajnim...
30.11.2018 - 11:39
Preuzimanje i instalacija softvera
Za preuzimanje i instalaciju odabrane aplikacije (softvera) s web stranice N-lab potrebno je slijediti korake u nastavku. Prikazana...
21.11.2018 - 15:20
Kapaciteti
Kapaciteti su dio matičnih podataka kroz koje se u sustavu definiraju dodatna analitička obilježja koja se se koriste u poslovnom dokumentima...
21.11.2018 - 15:19
Pretraživanje i dohvat podataka u sustavu
Za pretraživanje i dohvat podataka (zapisa) u poslovnom sustavu koristi se filter.Korištenjem filtera sužava se količina podataka koja se...
21.11.2018 - 15:17
Revizioniranje podataka u sustavu
Revizioniranje poslovnih podataka podrazumijeva evidentiranje izmjena (što, tko i kada je izmjenjeno) podataka asortimana, partnera,...
003 21.11.2018 - 15:17
Podaci suradnika
Evidencija suradnika u poslovnom sustavu sadrži osnovne podatke suradnika (ime i prezime,OIB,adresa),podatke o vrsti ugovornog odnosa (...
21.11.2018 - 15:14
Kadrovski podaci radnika
Evidencija o zaposlenim radnicima (kadrovska evidencija) u poslovnom sustavu sadrži osnovne podatke zaposlenika (ime i prezime,OIB,adresa...
21.11.2018 - 15:13
Unos i mijenjanje podataka partnera
Registar partnera u poslovnom sustavu sadrži podatke o kupcima, dobavljačima, državnim institucijama, zaposlenicima, vanjskim primateljima /...
21.11.2018 - 15:11
Obračun drugog dohotka
Drugim dohotkom smatraju se primici po ugovoru o djelu,primici članova nadzornih odbora trgovačkih društava i sl.,primici po osnovi...
21.11.2018 - 15:02
Izvod platnog prometa
Izvodom platnog prometa evidentiraju se poslovne promjene na novčanim računima (žiro - račun,devizni račun,otvoreni akreditiv i sl.) tvrtke...
21.11.2018 - 14:58
Izvještaji - matični podaci/partneri
Izvještaji su pregled i ispis matičnih podataka partnera (kupci,dobavljači,zaposlenici,suradnici u MLM).Podaci partnera se ispisuje u formatu...
21.11.2018 - 14:55
Popratni dokumenti
Popratni dokumenti su mehanizam povezivanja dokumenata u poslovnom sustavu pri kojem novi dokumenti preuzimaju unaprijed definirane iznose ili...
21.11.2018 - 14:54
Porez na dodanu vrijednost - PDV
Osnova za knjiženje poreza na dodanu vrijednost u knjigovodstvenu evidenciju je pečat (nalog) za knjiženja koji je sastavni dio svakog...
21.11.2018 - 14:44
Moduli i licence poslovnog sustava
Provjera konfiguracije pojedinih modula poslovnog sustava,modula uključenih u pojedinu licencu i modula uključenih u korisničku licencu...
21.11.2018 - 14:37
Dodatne analitike (dodatne dimenzije knjiženja)
Dodatne analitike sustava koriste se kada je potrebno proširiti analitički okvir financijskog izvještavanja (npr. razrada troškova po mjestima...
21.11.2018 - 14:35
Referentna valuta i tečaj
Korištenje referentne valute i tečaja omogučuje dobivanje financijskih izvještaja (bilanca,račun dobiti i gubitka i sl.) u valuti različitoj...
21.11.2018 - 14:35
SEPA nalog za plaćanje
SEPA (Single Euro Payment Area) nalog za plaćanje je novi format zbrojnog naloga za prijenos u novom xml formatu. koji se u RH...
21.11.2018 - 14:34
Komisija, komisijska prodaja
Prodaja robe u komisiji temelji se na ugovoru o komisiji zaključenom između komisionara i komitenta.Komitent povjerava komisionaru robu na...
12.10.2018 - 16:14
Rabati, popusti, cassa sconto
U prodajnim aktivnostima često dolazi do potrebe automatiziranja dodjeljivanja rabata i popusta.Poslovni sustav sadrži mehanizme koji omogućuju...
18.04.2018 - 11:37

Pages