Korištenje n-aos razvojne platforme

Cijene i planovi za razvojnu platformu


 
 
izrada 1 aplikacije
izrada do 5 aplikacija
1 developer
2 developera
neograničen broj korisnika
neograničen broj korisnika
vlastiti prostor i baza 1GB
vlastiti prostor i baza 2GB
standardna razvojna podrška
standardna razvojna podrška
godišnje plaćanje
mjesečno plaćanje
 
 
 
 
izrada do 15 aplikacija
neograničen broj aplikacija
3 developera
5 developera
neograničen broj korisnika
neograničen broj korisnika
vlastiti prostor i baza 5GB
vlastiti prostor i baza 10GB
premium razvojna podrška
premium razvojna podrška.
mjesečno plaćanje
mjesečno plaćanje
 
 
 
 
 
 
izrada 1 aplikacije
izrada do 5 aplikacija
izrada do 15 aplikacija
neograničen broj aplikacija
1 developer
2 developera
3 developera
5 developera
neograničen broj korisnika
neograničen broj korisnika
neograničen broj korisnika
neograničen broj korisnika
vlastiti prostor i baza 1GB
vlastiti prostor i baza 2GB
vlastiti prostor i baza 5GB
vlastiti prostor i baza 10GB
standardna razvojna podrška
standardna razvojna podrška
premium razvojna podrška
premium razvojna podrška.
godišnje plaćanje
mjesečno plaćanje
mjesečno plaćanje
mjesečno plaćanje
 
 
 
 

Uvjeti korištenja i Politika zaštite privatnosti i Ugovor o obradi podataka

Diskovni prostor se može dodatno kupovati u paketima od 1 GB po cijeni 5 € / mj.
Sve cijene se izražene bez PDV-a, prilikom naplate se preračunavaju po važećem tečaju.