n-aos Billing

Aplikacija BILLING je namijenjena masovnoj izradi ponavljajućih računa. Opcija ponavljajući računi (billing) koristi se kod izrade računa za artikle - usluge koje se fakturiraju u istom obimu i vrijednosti (na osnovu ugovora i sl.) istom kupcu kroz više mjesečnih razdoblja.

Predložak za ponavljajuće račune


 • na glavnom izborniku odabere se ►BiIIing►Predlošci za fakturiranje
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Broj - automatski se generira
Kupac - odabrati naziv kupca
Odjel - odabrati organizacijsku cjelinu (profitni centar)
Datum - upisati datum izrade računa►automatski se upisuje tekući datum
Isporuka - upisati datum isporuke artikla - usluge
Način plaćanja - odabrati način i rok plaćanja računa
Odgoda - automatski se izračunava prema odabranom načinu plaćanja
Interna bilješka - upisati
Napomena - odabrati odgovarajuću napomenu
Vrsta knjiženja - odabrati za
račun za domaćeg kupca - Prodaja na domaćem tržištu
račun za inozemnog kupca - Prodaja na stranom tržištu►otvaraju se dodatna polja
Valuta - odabrati oznaku inozemne valute u kojoj se fakturira
Tečaj - upisati odgovarajući tečaj preračunavanja na domicilnu valutu     
Ponavljanje - odabrati period ponavljanja račun 
Ponoviti n puta - upisati broj ponavljanja računa►prvi račun + broj budućih ponavljanja
Zatvoreno - automatski se popunjava
Potvrdio - automatski se popunjava
Knjiženo - automatski se popunjava
Plaćeno - automatski se popunjava
Zaključeno - automatski se popunjava
 • za unos stavaka - asortimana računa na tabličnom prikazu (grid) obilježi se prethodno unešeno zaglavlje računa i odabere kartica (tab) ►Stavke
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Roba, Materijal; Usluge, Proizvodi - upisati naziv artikla - usluge
Količina - upisati količinu artikla - usluge
Jedinična cijena - upisati jediničnu cijenu bez poreza (neto cijena) artikla - usluge ►automatski se upisuje cijena iz cjenika
u računu za domaćeg kupca - upisati jediničnu cijenu u domicilnoj valuti
u računu  za inozemnog kupca - upisati jediničnu cijenu u inozemnoj valuti
Popust % - upisati stopu popusta (bez %)
Opis stavke - upisati dodatni opis naziva artikla - usluge kroz Wysiwyg editor     

Izrada ponavljajućih računa


 • na glavnom izborniku odabere se ►BiIIing►Predlošci za fakturiranje►Postupci►Billing postupak
Od datuma - upisati prvi dan razdoblja za koje se kreiraju računi
Do datuma - upisati zadnji dan razdoblja za koje se kreiraju računi
Kreiraj e-račune - odabrano
Da - kreira se račun (pdf ) i e - račun (xml)
Ne - kreira se račun (pdf)
Pošalji e-mail - odabrano
Da - šalje se e - pošta kupcu s poveznicama na račun (pdf) i e - račun (xml)
Ne - ne šalje se e - pošta
Predmet - odabrati
Dodatna polja - otvaraju se klikom na ikonu (+)
Ponavljanje - odabrano
period ponavljanja - kreiraju se računi sa odabranim periodom ponavljanja
bez odabira - kreiraju se svi računi za odabrani period
Datum računa - odabrani tip datuma upisuje se kao datum računa
 • postupak kreira račune za odabrani period
  • za predloške čije ponavljanje odgovara odabranom periodu
  • za predloške koji nisu zaključeni
  • za predloške koji nisu ispunili broj ponavljanja

Pregled rasporeda fakturiranja


 • raspored (kalendar) fakturiranja kreira se nakon pokretanja prvog postupka kreiranja ponavljajućih računa za odabranog kupca

Pregled rasporeda fakturiranja po predlošku

 • na glavnom izborniku odabere se ►BiIIing►Predlošci za fakturiranje
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se predložak računa
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Pokaži okruženje"
 • u Okruženju odabere se ►Info podaci►Kalendar naplate

Pregled rasporeda fakturiranja za razdoblje

 • na glavnom izborniku odabere se ►BiIIing►Predlošci za fakturiranje►Izvještaji►Kalendar naplate
Početak razdoblja - upisati prvi dan razdoblja pregleda rasporeda
Kraj razdoblja - upisati zadnji dan razdoblja pregleda rasporeda
Način prikaza  - odabrati način prikaza računa u izvještaju
Dodatna polja - otvaraju se klikom na ikonu (+)
Kupac - kalendar naplate prikazuje se samo za odabranog kupca