Skip to main content

Glavna obilježja

 • UPRAVLJANJE KROZ
  PODATKE


  Kreiranje i prilagođavanje objekata u korisničkom sučelju se radi kroz promjenu opisnih podataka, tzv. metapodataka, bez potrebe kodiranja i programiranja.
 • RESPONZIVNO
  SUČELJE


  Sučelje se prilagođava promjenama rezolucije i vrstama uređaja, a uz to, što je najvažnije, sučelje se prilagođava promjenama na strukturi baze podataka.
 • POVEZANOST I
  PROŠIRIVOST


  Povezanost s vanjskim servisima i aplikacijama. Mogućnost proširivanja s novim ili postojećim objektima unutar svih aplikacija i svih područja sučelja.
 • DIJELJENJE
  APLIKACIJA


  Dijeljenje aplikacija javno ili privatno prema korisnicima, samo za uvid i čitanje ili sa svim funkcionalnostima. Generiranje koda za smještaj i rad s aplikacijama na drugim web stranicama.
 • ISPIS - IZVOZ - UVOZ - SLANJE


  Izvoz podataka iz svih aplikacija u PDF, XLS, CSV, HTML formatu, ispis na lokalne printere, slanje e-mail poruka s poveznicom na datoteku. Uvoz podataka u aplikaciju iz različitih datoteka.
 • GRUPIRANJE I
  VIZUALIZACIJA


  Grupiranje i sažimanje podataka po definiranim kolonama i vrstama sažimanja. Prikaz sažetih podataka u grafičkim oblicima pite, stupaca, lijevka i sl.
 • FILTRIRANJE I
  SORTIRANJE


  Dohvat podataka s podesivim predfilterom, te dodatno filtriranje po svim kolonama objekata. Sortiranje prikazanih podataka po bilo kojoj koloni.
 • DOSTUPNOST I
  SIGURNOST


  Pristup aplikacijama 24/7 sa bilo koje lokacije i s bilo kojeg uređajem koji ima internet preglednik. Pristup osiguran imenom i zaporkom kroz certificiranu SSL vezu.
 • JEZIČNOST
  I VALUTNOST


  Sve labele sučelja, nazivi kolona i objekata su prevodive na druge jezike. Financijske vrijednosti se iskazuju u domicilnoj i u originalnoj valuti dokumenata, prema tečaju.
 • ČUVANJE
  PODATAKA


  Automatizirane, dnevne, sigurnosne kopije podataka u kriptiranom obliku pohranjene na druge sigurne lokacije osiguravaju kontinuitet rada i postojanost podataka.
 • IZRAČUNSKA
  STANJA


  Sva stanja kao što su stanja skladišta i zaliha, te stanja dugovanja, vode se 'on the fly' izračunom, bez zapisivanja, kao posljedica transakcija.
 • ACCOUNTING
  STAMP


  Pečat za knjiženje sa svim potrebnim računovodstvenim i operativnim kumulativnim podacima je integriran u svaki dokument u trenutku njegovog nastanka.

 

Cijene i planovi

 

 
 
vlastiti prostor i baza 1GB
vlastiti prostor i baza 2GB
do 20000 zapisa
do 100000 zapisa
standardno održavanje
standardno održavanje
mjesečno plaćanje
mjesečno plaćanje
bez naknade za postavljanje
bez naknade za postavljanje
 
 
 
 
vlastiti prostor i baza 5GB
vlastiti prostor i baza 10GB
do 500000 zapisa
neograničen broj zapisa
premium održavanje
premium održavanje
mjesečno plaćanje
mjesečno plaćanje
bez naknade za postavljanje
bez naknade za postavljanje
 
 
 
 
 
 
vlastiti prostor i baza 1GB
vlastiti prostor i baza 2GB
vlastiti prostor i baza 5GB
vlastiti prostor i baza 10GB
do 20000 zapisa
do 100000 zapisa
do 500000 zapisa
neograničen broj zapisa
standardno održavanje
standardno održavanje
premium održavanje
premium održavanje
mjesečno plaćanje
mjesečno plaćanje
mjesečno plaćanje
mjesečno plaćanje
bez naknade za postavljanje
bez naknade za postavljanje
bez naknade za postavljanje
bez naknade za postavljanje
 
 
 
 

Uvjeti korištenja i Politika zaštite privatnosti i Ugovor o obradi podataka

Ako trebate veći plan ili plan krojen po mjeri, ili ste knjigovodstveni servis, ili želite privatni oblak ili vlastiti server, KONTAKTIRAJTE NAS.
Cijene se izražene bez PDV-a.
n-aos aplikacijska platforma koristi fizičke poslužitelje smještene u najboljem data centru u EU.

POSLOVNE APLIKACIJE !

Planovi korištenja:      MICRO      |      BASIC      |     PREMIUM     |     TAILORED 

 

N-AOS POSLOVNE APLIKACIJE

 

 

N-AOS TEHNOLOGIJE

 

 • OPISNI PODACI


  Podešenja aplikacija kroz opisne "meta" podatke. U bazi podataka, svaki je podatak zapisan samo ne jednom mjestu, ne postoji prijenos iz jednog u drugi dio sustava.
 • VIŠEGODIŠNJI PODACI


  Nema potrebe za arhiviranjem poslovne godine, operativno je uvijek dostupna višegodišnja usporedba, trendovi i analize podataka tekuće godine s prethodnim godinama.
 • PREDKNJIŽENJE


  'Accounting stamp' ili tehnologija automatskog predknjiženja osigurava potpunu integriranost računovodstvenih postupaka u operativne dokumente u trenutku njihovog nastajanja.
 • IZRAČUNSKA STANJA


  'on the fly' izračun stanja skladišta i različitih salda u realnom vremenu. Najpouzdanija metoda vođenja stanja ili salda kao razlike između opozitnih veličina u prometnim podacima.
 • STVARNE CIJENE


  Svaki izlaz sa skladišta sastoji se od jedne ili više transakcija koje ga povezuju s podacima zaliha koje je razdužio, te njihovim stvarnim nabavnim cijenama.
 • PODEŠENJA SKLADIŠTA


  Podešenja na nivou svakog skladišta za anualno ili višegodišnje razduženje, po FIFO ili LIFO ili ODABIR metodi, sa ili bez poštivanja kronologije, sa ili bez obvezne barcode kontrole.
 • PUNA SLJEDIVOST


  Povezivanje kroz mehanizme dokumentacijskih predmeta i/ili popratnih dokumenata, osigurava potpunu uzročno-posljedičnu sljedivost unutar poslovnih procesa.
 • E-POSLOVANJE


  Svi obraćuni, PDV, amortizacija, tečajne rezlike, zatezne kamate, kao i sve dostupne e-usluge su omogućene kroz automatizirane postupke unutar poslovnih aplikacija.
 • SHEME IZVJEŠTAJA


  Kreiranje novih i korekcija postojećih financijskih izvještaja iz glavne knjige, kroz fleksibilne sheme financijskih izvještaja, daju dodatnu snagu izvještavanja.
 • ANALITIKA


  Jedna automatska i 3 dodatne (ručne) analitike u svakom slogu knjiženja osiguravaju knjiženje i izvještavanje svakog poslovnog događaja sa svim potrebnim analitičkim detaljima.
 • MULTIVALUTNOST


  Svaki iznos je upisan kao valutni i kao domicilni iznos, a svi dokumenti imaju valutu i tečaj koji se odnose na valutne iznose, te referentnu valutu i tečaj koji se odnose na domicilne iznose.
 • MULTIJEZIČNOST


  Svi registri i meta podaci u aplikacijama su multijezični na nivou korisnika ili korisnikove lokacije ili na nivou radnog prostora. Aplikacije se isporučuju s prijevodima na Hrvatski i Engleski.

Subscribe to
x

 

 

 

Više od 25 godina pomažemo klijentima unaprijediti poslovanje primjenom digitalnih tehnologija

N-LAB je privatna tvrtka osnovana 1994. godine.
Unutarnja i vanjska organizacija vođena je primjenom sustava kvalitete. N-LAB je član Zajednice za informatičku djelatnost pri HGK i Microsoft certified partner. Potpisnici smo kodeksa etike HGK.

.......  ........

 

Predmet poslovanja

N-LAB d.o.o. razvija i distribuira aplikacijska rješenja te pruža usluge razvoja i savjetovanja vezanih uz praktičnu primjenu informatičke tehnologije u različitim područjima života i poslovanja.
Naš asortiman proizvoda i usluga usmjeren je prema subjektima u gospodarstvu, udrugama, institucijama i upravi.
Vlasnici smo robnih marki: N-AOS, PeN-LAB, UsBS i UBS21.

 

Misija

 • ujediniti poslovna znanja, iskustvo i tehnologiju kroz razvoj i primjenu inovativnih programskih rješenja,
 • stvarati prepoznatljive, pouzdane i "bolje"  programske proizvode, te im dodatno povećati vrijednost kroz pružanje stručnih usluga,
 • ostvarivati zadovoljstvo klijenata kroz unapređivanje njihovog poslovanja i konkurentnosti.

 

Vizija

 • s fokusom na znanje, iskustvo i inovativna programska rješenja, te odnosom prema korisnicima, biti značajan tržišni faktor u segmentu poslovnih aplikacija. Biti globalno vodeća tvrtka u području Mudlogging & Drilling Control, te Log Draw programskih rješenja za potrebe neovisnih servisnih kompanija u naftnoj industriji, te samih naftnih kompanija u segmentu prikupljanja i analize prikupljenih podataka.
   

>> Referentna lista

Lokacija sjedišta:

lat = 45.8491833333,

lon = 16.0825840814

>>  Prikaz na karti

 

 


 

EN:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Croatia 
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  e-mail

N-LAB d.o.o. was founded in 1994.

Registered in the Commercial Court in Zagreb under number 080245127, 
VATID: HR71122610349, 
Bank account at Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
The share capital in the amount of 444 900,00 HRK paid in full. 
Management: Krešo Vrkić (Director).

NKD 2007:  62.01

Terms of Use & Privacy Policy & DPA

HR:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  elektronička pošta

N-LAB d.o.o. je osnovan 1994. 

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod broj 080245127
OIB:71122610349, 

Poslovni račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
Temeljni kapital u iznosu od 444 900,00 HRK uplaćen je u cijelosti. 
Uprava: Krešo Vrkić (direktor).

NKD 2007:  62.01

Uvjeti korištenja, Pravila privatnosti i Ugovor o obradi podataka