n-aos Fiskalizacija

 

Izvoz postojećeg FISKAL certifikata u datoteku prije unosa u aplikaciju - ukoliko već imate na računalu ispravan fiskalni certifikat možete ga preuzeti tako da pratite navedene korake

 

Uvoz FISKAL certifikata u aplikaciju - postavljanje i aktivacija fiskalizacije unutar n-aos aplikacije