Skip to main content

 

 • OPISNI PODACI


  Podešenja aplikacija kroz opisne "meta" podatke. U bazi podataka, svaki je podatak zapisan samo ne jednom mjestu, ne postoji prijenos iz jednog u drugi dio sustava.
 • VIŠEGODIŠNJI PODACI


  Nema potrebe za arhiviranjem poslovne godine, operativno je uvijek dostupna višegodišnja usporedba, trendovi i analize podataka tekuće godine s prethodnim godinama.
 • PREDKNJIŽENJE


  'Accounting stamp' ili tehnologija automatskog predknjiženja osigurava potpunu integriranost računovodstvenih postupaka u operativne dokumente u trenutku njihovog nastajanja.
 • IZRAČUNSKA STANJA


  'on the fly' izračun stanja skladišta i različitih salda u realnom vremenu. Najpouzdanija metoda vođenja stanja ili salda kao razlike između opozitnih veličina u prometnim podacima.
 • STVARNE CIJENE


  Svaki izlaz sa skladišta sastoji se od jedne ili više transakcija koje ga povezuju s podacima zaliha koje je razdužio, te njihovim stvarnim nabavnim cijenama.
 • PODEŠENJA SKLADIŠTA


  Podešenja na nivou svakog skladišta za anualno ili višegodišnje razduženje, po FIFO ili LIFO ili ODABIR metodi, sa ili bez poštivanja kronologije, sa ili bez obvezne barcode kontrole.
 • PUNA SLJEDIVOST


  Povezivanje kroz mehanizme dokumentacijskih predmeta i/ili popratnih dokumenata, osigurava potpunu uzročno-posljedičnu sljedivost unutar poslovnih procesa.
 • E-POSLOVANJE


  Svi obraćuni, PDV, amortizacija, tečajne rezlike, zatezne kamate, kao i sve dostupne e-usluge su omogućene kroz automatizirane postupke unutar poslovnih aplikacija.
 • SHEME IZVJEŠTAJA


  Kreiranje novih i korekcija postojećih financijskih izvještaja iz glavne knjige, kroz fleksibilne sheme financijskih izvještaja, daju dodatnu snagu izvještavanja.
 • ANALITIKA


  Jedna automatska i 3 dodatne (ručne) analitike u svakom slogu knjiženja osiguravaju knjiženje i izvještavanje svakog poslovnog događaja sa svim potrebnim analitičkim detaljima.
 • MULTIVALUTNOST


  Svaki iznos je upisan kao valutni i kao domicilni iznos, a svi dokumenti imaju valutu i tečaj koji se odnose na valutne iznose, te referentnu valutu i tečaj koji se odnose na domicilne iznose.
 • MULTIJEZIČNOST


  Svi registri i meta podaci u aplikacijama su multijezični na nivou korisnika ili korisnikove lokacije ili na nivou radnog prostora. Aplikacije se isporučuju s prijevodima na Hrvatski i Engleski.

x

 

 

 

Više od 25 godina pomažemo klijentima unaprijediti poslovanje primjenom digitalnih tehnologija

N-LAB je privatna tvrtka osnovana 1994. godine.
Unutarnja i vanjska organizacija vođena je primjenom sustava kvalitete. N-LAB je član Zajednice za informatičku djelatnost pri HGK i Microsoft certified partner. Potpisnici smo kodeksa etike HGK.

.......  ........

 

Predmet poslovanja

N-LAB d.o.o. razvija i distribuira aplikacijska rješenja te pruža usluge razvoja i savjetovanja vezanih uz praktičnu primjenu informatičke tehnologije u različitim područjima života i poslovanja.
Naš asortiman proizvoda i usluga usmjeren je prema subjektima u gospodarstvu, udrugama, institucijama i upravi.
Vlasnici smo robnih marki: N-AOS, PeN-LAB, UsBS i UBS21.

 

Misija

 • ujediniti poslovna znanja, iskustvo i tehnologiju kroz razvoj i primjenu inovativnih programskih rješenja,
 • stvarati prepoznatljive, pouzdane i "bolje"  programske proizvode, te im dodatno povećati vrijednost kroz pružanje stručnih usluga,
 • ostvarivati zadovoljstvo klijenata kroz unapređivanje njihovog poslovanja i konkurentnosti.

 

Vizija

 • s fokusom na znanje, iskustvo i inovativna programska rješenja, te odnosom prema korisnicima, biti značajan tržišni faktor u segmentu poslovnih aplikacija. Biti globalno vodeća tvrtka u području Mudlogging & Drilling Control, te Log Draw programskih rješenja za potrebe neovisnih servisnih kompanija u naftnoj industriji, te samih naftnih kompanija u segmentu prikupljanja i analize prikupljenih podataka.
   

>> Referentna lista

Lokacija sjedišta:

lat = 45.8491833333,

lon = 16.0825840814

>>  Prikaz na karti

 

 


 

EN:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Croatia 
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  e-mail

N-LAB d.o.o. was founded in 1994.

Registered in the Commercial Court in Zagreb under number 080245127, 
VATID: HR71122610349, 
Bank account at Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
The share capital in the amount of 444 900,00 HRK paid in full. 
Management: Krešo Vrkić (Director).

NKD 2007:  62.01

Terms of Use & Privacy Policy & DPA

HR:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  elektronička pošta

N-LAB d.o.o. je osnovan 1994. 

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod broj 080245127
OIB:71122610349, 

Poslovni račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
Temeljni kapital u iznosu od 444 900,00 HRK uplaćen je u cijelosti. 
Uprava: Krešo Vrkić (direktor).

NKD 2007:  62.01

Uvjeti korištenja, Pravila privatnosti i Ugovor o obradi podataka