Skip to main content

Automatizirana, periodička naplata ugovorenih usluga ili pretplata

Aplikacija BILLING je namijenjena masovnoj izradi ponavljajućih računa. Ponavljajući računi (billing) koristi se kod izrade računa za usluge koje se fakturiraju u istom obimu i vrijednosti (na osnovu ugovora i sl.), istom kupcu, kroz više mjesečnih razdoblja. Osim standardnih 'papirnatih' računa, aplikacija izrađuje i e-račune, te ih može poslati na adresu e-pošte kupca ili kad radi zajedno s aplikacijom DIGITALNI URED može ih poslati kupcu putem posredničkog servisa za dostavu e-računa. Aplikacija je smještena u n-aos aplikacijskom oblaku.

 

POGLEDAJ CIJENE I PLANOVE

 

 1. Predložak za ponavljajuće račune
   
 2. Korištenje predloška, e-račun iz predloška
   
 3. Izrada ponavljajućih računa
   
 4. Pregled rasporeda fakturiranja

   

 

Predložak za ponavljajuće račune


 • na glavnom izborniku odabere se ►BiIIing►Predlošci za fakturiranje
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Broj - automatski se generira
Kupac - odabrati naziv kupca
Odjel - odabrati organizacijsku cjelinu (profitni centar)
Datum - upisati datum izrade računa►automatski se upisuje tekući datum
Isporuka - upisati datum isporuke artikla - usluge
Način plaćanja - odabrati način i rok plaćanja računa
Odgoda - automatski se izračunava prema odabranom načinu plaćanja
Interna bilješka - upisati
Napomena - odabrati odgovarajuću napomenu
Vrsta knjiženja - odabrati za
račun za domaćeg kupca - Prodaja na domaćem tržištu
račun za inozemnog kupca - Prodaja na stranom tržištu►otvaraju se dodatna polja
Valuta - odabrati oznaku inozemne valute u kojoj se fakturira
Tečaj - upisati odgovarajući tečaj preračunavanja na domicilnu valutu     
Ponavljanje - odabrati period ponavljanja račun 
Ponoviti n puta - upisati broj ponavljanja računa►prvi račun + broj budućih ponavljanja
Zatvoreno - automatski se popunjava
Potvrdio - automatski se popunjava
Knjiženo - automatski se popunjava
Plaćeno - automatski se popunjava
Zaključeno - automatski se popunjava
 • za unos stavaka - asortimana računa na tabličnom prikazu (grid) obilježi se prethodno unešeno zaglavlje računa i odabere kartica (tab) ►Stavke
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Roba, Materijal; Usluge, Proizvodi - upisati naziv artikla - usluge
Količina - upisati količinu artikla - usluge
Jedinična cijena - upisati jediničnu cijenu bez poreza (neto cijena) artikla - usluge ►automatski se upisuje cijena iz cjenika
u računu za domaćeg kupca - upisati jediničnu cijenu u domicilnoj valuti
u računu  za inozemnog kupca - upisati jediničnu cijenu u inozemnoj valuti
Popust % - upisati stopu popusta (bez %)
Opis stavke - upisati dodatni opis naziva artikla - usluge kroz Wysiwyg editor    
 
 
 
 

Korištenje predloška, e-račun iz predloška


 • postupak kojim se na osnovu zapisa predloška računa u tabličnom prikazu (grid) kreira XML datoteka koja se može koristiti za B2B (business to business) i M2M (machine to machine) razmjenu s kupcima
 • na glavnom izborniku odabere se ►Billing►Predlošci za fakturiranje
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se predložak računa za koji se želi kreirati e-račun
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Izbornik tabličnog prikaza"►"Uredi označeni zapis"
 • u zaglavlju predloška računa uključi se check box ►Zaključeno
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►e - račun
Dodaj u predmet - odabrati oznaku mape (predmet) izlaznih računa
 • napravljena XML datoteka računa automatski se sprema u mapi (downloads) na računalu    

 

 

 

Izrada ponavljajućih računa


 • na glavnom izborniku odabere se ►BiIIing►Predlošci za fakturiranje►Postupci►Billing postupak
Od datuma - upisati prvi dan razdoblja za koje se kreiraju računi
Do datuma - upisati zadnji dan razdoblja za koje se kreiraju računi
Kreiraj e-račune - odabrano
Da - kreira se račun (pdf ) i e - račun (xml)
Ne - kreira se račun (pdf)
Pošalji e-mail - odabrano
Da - šalje se e - pošta kupcu s poveznicama na račun (pdf) i e - račun (xml)
Ne - ne šalje se e - pošta
Predmet - odabrati
Dodatna polja - otvaraju se klikom na ikonu (+)
Ponavljanje - odabrano
period ponavljanja - kreiraju se računi sa odabranim periodom ponavljanja
bez odabira - kreiraju se svi računi za odabrani period
Datum računa - odabrani tip datuma upisuje se kao datum računa
 • postupak kreira račune za odabrani period
  • za predloške čije ponavljanje odgovara odabranom periodu
  • za predloške koji nisu zatvoreni (►isključen check box "Zatvoreno" u zaglavlju predloška)
  • za predloške koji nisu ispunili broj ponavljanja i koji su nepromjenjivi (zaključeni ili plaćeni i knjiženi ►uključen odgovarajući check box u zaglavlju predloška) 

 

 

Pregled rasporeda fakturiranja


 • raspored (kalendar) fakturiranja kreira se nakon pokretanja prvog postupka kreiranja ponavljajućih računa za odabranog kupca

Pregled rasporeda fakturiranja po predlošku

 • na glavnom izborniku odabere se ►BiIIing►Predlošci za fakturiranje
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se predložak računa
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Pokaži okruženje"
 • u Okruženju odabere se ►Info podaci►Kalendar naplate

Pregled rasporeda fakturiranja za razdoblje

 • na glavnom izborniku odabere se ►BiIIing►Predlošci za fakturiranje►Izvještaji►Kalendar naplate
Početak razdoblja - upisati prvi dan razdoblja pregleda rasporeda
Kraj razdoblja - upisati zadnji dan razdoblja pregleda rasporeda
Način prikaza  - odabrati način prikaza računa u izvještaju
Dodatna polja - otvaraju se klikom na ikonu (+)
Kupac - kalendar naplate prikazuje se samo za odabranog kupca

 


 

 

x

 

 

 

Više od 25 godina pomažemo klijentima unaprijediti poslovanje primjenom digitalnih tehnologija

N-LAB je privatna tvrtka osnovana 1994. godine.
Unutarnja i vanjska organizacija vođena je primjenom sustava kvalitete. N-LAB je član Zajednice za informatičku djelatnost pri HGK i Microsoft certified partner. Potpisnici smo kodeksa etike HGK.

.......  ........

 

Predmet poslovanja

N-LAB d.o.o. razvija i distribuira aplikacijska rješenja te pruža usluge razvoja i savjetovanja vezanih uz praktičnu primjenu informatičke tehnologije u različitim područjima života i poslovanja.
Naš asortiman proizvoda i usluga usmjeren je prema subjektima u gospodarstvu, udrugama, institucijama i upravi.
Vlasnici smo robnih marki: N-AOS, PeN-LAB, UsBS i UBS21.

 

Misija

 • ujediniti poslovna znanja, iskustvo i tehnologiju kroz razvoj i primjenu inovativnih programskih rješenja,
 • stvarati prepoznatljive, pouzdane i "bolje"  programske proizvode, te im dodatno povećati vrijednost kroz pružanje stručnih usluga,
 • ostvarivati zadovoljstvo klijenata kroz unapređivanje njihovog poslovanja i konkurentnosti.

 

Vizija

 • s fokusom na znanje, iskustvo i inovativna programska rješenja, te odnosom prema korisnicima, biti značajan tržišni faktor u segmentu poslovnih aplikacija. Biti globalno vodeća tvrtka u području Mudlogging & Drilling Control, te Log Draw programskih rješenja za potrebe neovisnih servisnih kompanija u naftnoj industriji, te samih naftnih kompanija u segmentu prikupljanja i analize prikupljenih podataka.
   

>> Referentna lista

Lokacija sjedišta:

lat = 45.8491833333,

lon = 16.0825840814

>>  Prikaz na karti

 

 


 

EN:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Croatia 
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  e-mail

N-LAB d.o.o. was founded in 1994.

Registered in the Commercial Court in Zagreb under number 080245127, 
VATID: HR71122610349, 
Bank account at Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
The share capital in the amount of 444 900,00 HRK paid in full. 
Management: Krešo Vrkić (Director).

NKD 2007:  62.01

Terms of Use & Privacy Policy & DPA

HR:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  elektronička pošta

N-LAB d.o.o. je osnovan 1994. 

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod broj 080245127
OIB:71122610349, 

Poslovni račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
Temeljni kapital u iznosu od 444 900,00 HRK uplaćen je u cijelosti. 
Uprava: Krešo Vrkić (direktor).

NKD 2007:  62.01

Uvjeti korištenja, Pravila privatnosti i Ugovor o obradi podataka