Skip to main content
Putovanja su aplikacija namijenjena za vođenje evidencije putnih naloga, loko vožnji, privatnih vožnji, izradu putnih obračuna,obračun dnevnica i ostalih troškova službenih putovanja.
U aplikaciji se vode matični podaci o vozačima (zaposlenici), vozilima (službena osobna vozila, privatna osobna vozila, teretna vozila), udaljenostima i putnim rutama što uvelike ubrzava rad prilikom kreiranja putnih naloga ili loko vožnji. Svaki korisnik pristupa aplikaciji s jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom, te ima pristup onim dijelovima aplikacije koje su mu njegovim korisničkim ovlastima dodijeljena.Aplikacija nudi pregled zapisa prema zadanim kriterijima (po zaposlenicima, vozilima, udaljenostima) u zadanom razdoblju. Svi dokumenti i podaci u aplikaciji imaju mogućnost pregleda u excel (xls), pdf, html i csv formatu,grafički prikaz te mogućnost ispisa.Korisnicima je na raspolaganju i mogućnost brzog i jednostavnog slanja podataka e - poštom direktno iz aplikacije.
 
 1. Unos matičnih podataka (podaci o vozilima, udaljenostima i putnim rutama,uobičajeno korištenje vozila)
 2. Evidencija korištenja vozila (na putnim rutama,van putnih ruta,upotreba pomoćnika)
 3. Putni nalozi (nalog za službeno putovanja,obračun troškova službenog putovanja,zaključak putnog naloga)
 4. Obračun loko vožnje  (obračun loko vožnjenaknade za uporabu privatnog vozila u službene svrhe,zaključak obračuna loko vožnje)
 5. JOPPD obrazac (zatvaranje dokumenata putovanja, pregled JOPPD obrasca,kreiranje XML datoteke JOPPD obrasca)
 6. Pregled,ispis i slanje podataka (pretraživanje tabličnog prikaza,grupiranje podataka,slanje e-poštom)
 7. Dijeljenje aplikacije (dodavanje novih korisnika,izmjena korisničkih prava,dijeljenje korisničkih prava)
 8. Proširenje aplikacije (kreiranje novih objekata,dodavanje postojećih objekata
Kod unosa zapisa u aplikaciju Putovanja ► Polja označena sa * obvezno popuniti ► Ikona s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke   

Unos matičnih podataka


Unos vozila

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podaci vozila i putnih ruta►Vozila i transport
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Vrsta - upisati vrstu vozila
Naziv - upisati naziv (marku) vozila
Mjerna jedinica - upisati ►km
Opis - upisati kroz Wysiwyg editor
Mjesto troška - upisati naziv organizacijske cjeline
Koristi se►uključeno / Ne koristi se►isključeno
Interna šifra - upisati internu šifru vozila

Unos udaljenosti

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podaci vozila i putnih ruta►Udaljenosti
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Država polazišta - upisati naziv države polazišta
Polazište - upisati naziv grada (mjesta) polazišta
Adresa - upisati adresu (ulica i broj) polazišta
Država odredište - upisati naziv države odredišta
Odredište - upisati naziv grada (mjesta) odredišta
Adresa - upisati adresu (ulica i broj) odredišta
Udaljenost - upisati udaljenost od polazišta do odredišta u km
Mjerna jedinica - upisati ►km
Procijenjeno vrijeme - upisati vrijeme putovanja u minutama
Kod spremanja udaljenosti (od => do) automatski se unosi i povratna udaljenost (od <= do)

Unos putnih ruta

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podaci vozila i putnih ruta►Putne rute
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Naziv - upisati naziv putne rute
kliknuti na polje (1) za dodavanje udaljenosti u putnu rutu
Redni broj - upisati redni broj udaljenosti u putnoj ruti
Udaljenost - upisati udaljenost koja se dodaje u putnu rutu

Uobičajeno korištenje vozila

 • na glavnom izborniku odabere se ►Korištenje vozila►Službena osobna vozila ili Privatna vozila ili Teretna vozila
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Pokaži okruženje"
 • u Okruženju odabere se►Nadređeni podaci►Uobičajeno korištenje vozila
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Vozač - upisati ime i prezime vozača
Vrsta - upisati vrstu vozila (službeno osobno, teretno ili privatno vozilo)
Vozilo - upisati vozilo koje odabrani vozač najčešće koristi
Podaci definirani u uobičajenom korištenju vozila automatski se pojavljuje kao prijedlog (default) za logiranog korisnika u evidencijama korištenja vozila.  

Evidencija korištenja vozila


Evidencija korištenje vozila van putnih ruta

 • na glavnom izborniku odabere se ►Korištenje vozila►Službena osobna vozila ili Privatna vozila ili Teretna vozila
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Vozilo - upisati vozilo koje se koristi
Vozač - upisati ime i prezime vozača
Datum - upisati datum korištenja vozila
Vrijeme polaska - upisati vrijeme polaska
Polazište - upisati  polazište (mjesto,adresa)
Početna kilometraža - upisati
za privatna vozila - početne km
za službena osobna i teretne vozila - automatski se upisuje zadnja evidentirana kilometraža za odabrano vozilo ili upisati početne km
Za automatski upis početne kilometraže prethodni zapisi o korištenju vozila moraju imati upisanu završnu kilometražu
Svrha - upisati svrhu korištenja vozila
Odredište - upisati odredište (mjesto,adresa)
Vrijeme dolaska - upisati vrijeme dolaska
Završna kilometraža - upisati završne km
Ukupno km - automatski se izračunava
Zaključeno - ne koristi se
Potvrdio - ne koristi se

Evidencija korištenja vozila na putnim rutama

 • na glavnom izborniku odabere se ►Korištenje vozila na putnim rutama►Službena osobna vozila ili Privatna vozila ili Teretna vozila
 • na radnoj traci klikne se ina ikonu ►"Dodaj novi red"
Vozilo - upisati vozilo koje se koristi
Vozač - upisati ime i prezime vozača
Putna ruta - upisati putnu rutu
Datum - upisati datum korištenja vozila
Vrijeme polaska - upisati vrijeme polaska
Polazište - automatski se popunjava iz odabrane putne rute
Početna kilometraža - upisati
za privatna vozila - početne km
za službena osobna i teretna vozila - automatski se upisuje zadnja evidentirana kilometraža za odabrano vozilo ili upisati početne km
Za automatski upis početne kilometraže prethodni zapisi o korištenju vozila moraju imati upisanu završnu kilometražu
Svrha - upisati svrhu korištenja vozila
Odredište - automatski se popunjava iz odabrane putne rute
Vrijeme dolaska - upisati vrijeme dolaska
Završna kilometraža - automatski se izračunava (km početni + km putne rute) ili upisati završne km
Ukupno km - automatski se izračunava
Zaključeno - ne koristi se
Potvrdio - ne koristi se

Evidencija korištenje vozila - pomoćnik

 • pomoćnik se automatski pojavljuje odabirom ►Korištenje vozila
 • na glavnom izborniku odabere se ►Korištenje vozila►Službena osobna vozila ili Privatna vozila ili Teretna vozila►Pomoćnici
 • u Pomoćniku se odabere ►Krećem kod polaska ili  Stigao sam kod dolaska na odredište
 • kao vozač automatski se zapisuje logirani korisnik
Vrsta prijevoza - upisati vrstu vozila
Vozilo - upisati vozilo koje se koristi
Datum - upisati datum polaska
Vrijeme polaska - upisati vrijeme polaska
Polazište - upisati polazište (mjesto,adresa)
Početna kilometraža - upisati
za privatna vozila - početne km
za službena osobna i teretna vozila - automatski se upisuje zadnja evidentirana kilometraža za odabrano vozilo ili upisati početne km
Svrha - upisati svrhu korištenja vozila
Odredište - upisati odredište
 
Kilometraža na odredištu - upisati završne km
Vrijeme dolaska - upisati vrijeme dolaska
Datum dolaska - upisati datum dolaska
Odredište - upisati odredište (mjesto,adresa)  

Putni nalozi


Nalog za službeno putovanje

 • na glavnom izborniku odabere se ►Dokumenti putovanja►Putni nalozi
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Broj - automatski se generira
Zaposlenik - upisati naziv zaposlenika kojeg se upućuje na službeni put
Odjel - upisati naziv organizacijske cjeline koja se tereti za troškove službenog puta
Upotreba prijevoza - upisati prijevozno sredstvo kojim se putuje
Datum - upisati datum otvaranja naloga za službeni put
Datum polaska - upisati datum polaska na službeni put
Broj dana - upisati broj dana trajanja službenog puta
Mjesto odredišta - upisati odredište (mjesto,adresa) službenog puta
Zadatak - upisati svrhu službenog puta
Odgovorna osoba - upisati naziv osobe koja je odobrila službeni put
Predujam - upisati iznos isplaćenog predujma za troškove službenog puta
Valuta - upisati oznaku valute obračuna troškova službenog puta
Tečaj - upisati
1 (jedan) - ako je u prethodnom polju odabrana domicilna valuta
tečaj preračunavanja - ako je u prethodnom polju odabrana inozemna valuta
Zaključeno - automatski se popunjava

Unos i obračun troškova službenog putovanja

 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se nalog za službeno putovanje  za koje se radi unos i obračun troškova
Dnevnice
 • odabere se karticu (tab) ►Dnevnice
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Vrsta  dnevnice - upisati odgovarajuću vrstu dnevnice
Datum početka - upisati datum polaska na službeni put
Vrijeme polaska - upisati vrijeme polaska na službeni put
Datum povratka - upisati datum povratka s službenog puta
Vrijeme povratka - upisati vrijeme povratka s službenog puta
Sati - broj sati na službenom putu automatski se izračunava spremanjem zapisa
Vrijednost - upisati iznos dnevnice
Zaključeno - automatski se popunjava
Potvrdio - automatski se popunjava
Izvješće s puta - upisati kroz Wysiwyg editor
 
Troškovi prijevoza
 • unose se troškovi korištenja službenih i privatnih vozila
 • troškovi prijevoza avionom,vlakom,autobusom ili brodom unose se pod Ostale troškove
 • odabere se kartica (tab) ►Prijevozni troškovi
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Evidencija vožnje - upisati prethodno evidentiranu vožnju u ►Korištenje vozila ili dodati novu vožnju
Polazište - automatski se prenosi iz evidencije vožnje
Početna kilometraža - automatski se prenosi iz evidencije vožnje
Odredište - automatski se prenosi iz evidencije vožnje
Kilometraža na odredištu - automatski se prenosi iz evidencije vožnje
Ukupno km - automatski se izračunava
Cijena po km - upisati iznos naknade za 1 km►samo kod korištenja privatnih vozila
 
Evidencija vožnje uz putni nalog
 
Datum polaska - upisati datum korištenja vozila
Polazište - upisati mjesto polazišta
Početna kilometraža - upisati
za privatna vozila - početne km
za službena vozila - automatski se upisuje zadnja evidentirana kilometraža za odabrano vozilo ili upisati početne km
Odredište - upisati mjesto odredišta
Završna kilometraža - upisati završne km
 
Ostali troškovi
 • odabere se kartica (tab) ►Ostali troškovi
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Vrsta troška - upisati vrstu troška na službenom putu
Broj dokumenta - upisati broj dokumenta troška
Sveukupno - upisati iznos troška
Opis - upisati kroz Wysiwyg editor    
 
Obračun dnevnica
 • odabere se kartica (tab) ►Obračun dnevnica
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Izračunaj dnevnice za službeni put
Država polazišta - upisati državu iz koje se kreće na službeni put
Država odredišta - upisati državu u koju se putuje
sl.put u tuzemstvu - država odredišta i država polazišta su iste
sl.putu u inozemstvo - država odredišta je različita od države polazišta
 • na temelju podataka upisanih u kartici (tab) Dnevnice postupak izračunava broj dnevnica po državama putovanja i ukupni iznos dnevnica
 • postupak (akcija) istovremeno zaključuje sve stavke (čini ih nepromjenjivim) putnog naloga 

Zaključak putnog naloga

 • postupkom se potvrđuje opravdanost obračunatih troškova sl.puta i zatvara (postaje nepromjenjiv) ili otvara (postaje promjenjiv) putni nalog
Zatvaranje i otvaranje putnog naloga
 • na glavnom izborniku odabere se ►Dokumenti putovanja►Putni nalozi
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se putni nalog
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Potpiši i zaključi dokument
Zaključite zapis - odabrano
Da - odabrani zapis se zatvara - postaje nepromjenjiv
Ne - odabrani zapis se otvara - postaje promjenjiv
 
 Zatvaranje i otvaranje stavaka (detalja) putnog naloga
 • postupkom se zatvaraju (postaju nepromjenjivi) ili otvaraju (postaju promjenjivi) detalji (stavke) putnog naloga
 • na glavnom izborniku odabere se ►Dokumenti putovanja►Putni nalozi
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se putni nalog ili obračun lokalne vožnje
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Zaključaj - Otključaj detalje dokumenta

Zaključaj - otključaj zapis - odabrano
Da - odabrani zapis se zatvara - postaje nepromjenjiv
Ne - odabrani zapis se otvara - postaje promjenjiv     
 

Obračun loko vožnje - naknade za uporabu privatnog vozila u službene svrhe


Obračun loko vožnje za razdoblje

 • na glavnom izborniku odabere se ►Dokumenti putovanja►Obračun lokalnih vožnji
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Broj - automatski se popunjava
Vozač - upisati ime i prezime vozača
Odjel - upisati naziv organizacijske cjeline koja se tereti za troškove loko vožnje
Od datuma - upisati prvi dan razdoblja za koji se radi obračun loko vožnje
Do datuma - upisati zadnji dan razdoblja za koji se radi obračun loko vožnje
Opis - upisati
Cijena po km - upisati iznos naknade po km
Zaključeno - automatski se popunjava
Zaključio - automatski se popunjava
Kod spremanje zapisa automatski se za odabranog vozača i za odabrano razdoblje u obračun dodaju zapisi iz evidencije Korištenje vozila►Privatna vozila i obračunava naknada za uporabu privatnog vozila u službene svrhe
 • za pregled Obračuna naknade za uporabu privatnog automobila u službene svrhe
  • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zapis odabranog zaposlenika
  • odabere se kartica (tab) ►Prijevozni troškovi       

Zaključak obračuna loko vožnje

 • postupkom se potvrđuje opravdanost obračunatih troškova  i zatvara (postaje nepromjenjiv) ili otvara (postaje promjenjiv) obračun loko vožnje
 • na glavnom izborniku odabere se ►Dokumenti putovanja►Obračun lokalnih vožnji
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se obračun lokalne vožnje
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Potpiši i zaključaj dokument
Zaključite zapis - odabrano
Da - odabrani zapis se zatvara - postaje nepromjenjiv
Ne - odabrani zapis se otvara - postaje promjenjiv  

JOPPD obrazac


 • za iskazivanje u JOPPD obrascu putni nalozi i obračun lokalnih vožnji moraju biti zatvoreni (zaključeni)
 • zatvarati (zaključivati) se mogu samo putni nalozi kojima je prethodno zatvoren (zaključen) obračun dnevnica

Zatvaranje putnog naloga i obračuna lokalne vožnje - za razdoblje

 • postupak se provodi ukoliko putni nalozi i obračuni lokalne vožnje za koje se kreira JOPPD obrazac nisu prethodno zaključeni
 • na glavnom izborniku odabere se ►JOPPD►Pregled za JOPPD►Postupci►Zatvorite zapise za razdoblje
Zaposlenici - odabrano
bez odabira - zaključuju se zapisi za sve zaposlenike
zaposlenik - zaključuju se samo zapisi za odabranog zaposlenika
Datum početka - upisati datum razdoblja od kojeg zatvaramo zapise
Završni datum - upisati datum razdoblja do kojeg zatvaramo zapise
Zaključeno - odabrano
Da - zapisi se zatvaraju - postaju nepromjenjivi
Ne - zapisi se otvaraju - postaju promjenjivi

Pregled JOPPD obrasca

 • pregled JOPPD obrasca se radi prije kreiranja XML datoteke
 • na glavnom izborniku odabere se ►JOPPD►Pregled za JOPPD►Izvještaji►Provjera prije slanja
Datum početka - upisati datum početka razdoblja pregleda
Završni datum - upisati datum završetka razdoblja pregleda

Izrada XML datoteke

 • na glavnom izborniku odabere se ►JOPPD►Postupci►Napravi e-JOPPD
Datum početka - upisati datum razdoblja od kojeg kreiramo XML datoteku 
Završni datum - upisati datum razdoblja do kojeg kreiramo XML datoteku
Specifikacija - odabrano
Ne - kreira se nova XML datoteka za odabrano razdoblje►dokumentima se dodaje oznaka JOPPD obrasca
Da - briše se postojeća  XML datoteka za odabrano razdoblje►dokumentima se briše oznaka JOPPD obrasca

►XML datoteka se sprema u mapu Preuzimanja (Downloads)

 
 
 
 
x

 

 

 

Više od 25 godina pomažemo klijentima unaprijediti poslovanje primjenom digitalnih tehnologija

N-LAB je privatna tvrtka osnovana 1994. godine.
Unutarnja i vanjska organizacija vođena je primjenom sustava kvalitete. N-LAB je član Zajednice za informatičku djelatnost pri HGK i Microsoft certified partner. Potpisnici smo kodeksa etike HGK.

.......  ........

 

Predmet poslovanja

N-LAB d.o.o. razvija i distribuira aplikacijska rješenja te pruža usluge razvoja i savjetovanja vezanih uz praktičnu primjenu informatičke tehnologije u različitim područjima života i poslovanja.
Naš asortiman proizvoda i usluga usmjeren je prema subjektima u gospodarstvu, udrugama, institucijama i upravi.
Vlasnici smo robnih marki: N-AOS, PeN-LAB, UsBS i UBS21.

 

Misija

 • ujediniti poslovna znanja, iskustvo i tehnologiju kroz razvoj i primjenu inovativnih programskih rješenja,
 • stvarati prepoznatljive, pouzdane i "bolje"  programske proizvode, te im dodatno povećati vrijednost kroz pružanje stručnih usluga,
 • ostvarivati zadovoljstvo klijenata kroz unapređivanje njihovog poslovanja i konkurentnosti.

 

Vizija

 • s fokusom na znanje, iskustvo i inovativna programska rješenja, te odnosom prema korisnicima, biti značajan tržišni faktor u segmentu poslovnih aplikacija. Biti globalno vodeća tvrtka u području Mudlogging & Drilling Control, te Log Draw programskih rješenja za potrebe neovisnih servisnih kompanija u naftnoj industriji, te samih naftnih kompanija u segmentu prikupljanja i analize prikupljenih podataka.
   

>> Referentna lista

Lokacija sjedišta:

lat = 45.8491833333,

lon = 16.0825840814

>>  Prikaz na karti

 

 


 

EN:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Croatia 
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  e-mail

N-LAB d.o.o. was founded in 1994.

Registered in the Commercial Court in Zagreb under number 080245127, 
VATID: HR71122610349, 
Bank account at Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
The share capital in the amount of 444 900,00 HRK paid in full. 
Management: Krešo Vrkić (Director).

NKD 2007:  62.01

Terms of Use & Privacy Policy & DPA

HR:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  elektronička pošta

N-LAB d.o.o. je osnovan 1994. 

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod broj 080245127
OIB:71122610349, 

Poslovni račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
Temeljni kapital u iznosu od 444 900,00 HRK uplaćen je u cijelosti. 
Uprava: Krešo Vrkić (direktor).

NKD 2007:  62.01

Uvjeti korištenja, Pravila privatnosti i Ugovor o obradi podataka