n-aos Plaće - početak rada

Upute za početak rada s aplikacijom Plaće na N-AOS cloud aplikacijskoj platformi .... 

 

ZAPOSLENICI

 • Za svakog zaposlenika pregledajte i po potrebi uredite podatke koji se nalaze u povezanim detaljima (kliknite na redak sa zaposlenikom i ispod će se pojaviti povezani detalji)
  • Adresa prebivališta
  • Bankovni račun za plaću
  • Karijera (aktivni zaposlenici moraju imati zapis karijere koji nije zaključen (Do datuma mora biti prazno)

Nakon što su podaci zaposlenika sređeni, potrebno je unijeti elemente plaće svakom od zaposlenika (template za obračun plaće) ....

 

Postavljanje elemenata plaće za zaposlenike:

 • U glavnom pregledu na desnoj strani kliknite (zaplavite) jednog zaposlenika
 • Postupci .... Dodaj elemente plaće zaposleniku
  • Osnovna plaća:
   • Odaberite Radno mjesto (aktivna karijera zaposlenika)
   • Odaberite Vrsta radnog odnosa
    • Zaposlenici koji su u redovnom radnom odnosu, odabrati  - Radnik u redovnom radnom odnosu
   • U Vrsta plaće odaberite fiksni iznos – bruto
   • U Vrijednost ili iznos unesite bruto iznos plaće tog zaposlenika
   • U Datum početka upišite početak prvog obračunskog razdobja (npr. ako ćete obračunavati plaću za rujan 2020, odaberite 01.09.2020.)
   • Ako se radi o ugovorenoj plaći koja se ponavlja sve do promjene ugovora o radu, Datum završetka ostavite prazan
 • Ponovite postupak Dodaj elemente plaće zaposleniku za svakog zaposlenika, elemente koje ovaj postupak dodaje za svakog zaposlenika možete vidjeti u povezanim detaljima Elementi plaće.
 • Nakon što ste zaposlenicima dodali osnovnu plaću (Radnik u redovnom radnom odnosu), nastavite sa istim postupkom dodavati ostale elemente plaće zaposlenicima koji imaju tu vrstu radnog odnosa ....
  • Plaća u naravi (za radnike kojima ćete dodati plaću u naravi, dodane elemente pogledajte u povezanim detaljima Dio plaće u naravi)
  • Poledinačne neoporezive naknade kao što su Naknada troškova prijevoza, Prehrana radnika, Povremena nagrada radniku, ....  (iz izbornika Vrsta radnog odnosa)

 

Postavljanje elemenata za Obustave na neto plaću:

Nakon dodavanja prethodno navedenih elemenata plaće, dodajte elemete za Obustave ako neki od zaposlenika imaju obustave koje se anuiteti podmiruju s plaćom.

 • U glavnom pregledu na desnoj strani kliknite (zaplavite) jednog zaposlenika
 • U povezanim detaljima kliknite na karticu (tab) Obustave iz neto plaće.
 • Dodajte zapis u Obustave tako što ćete kliknuti na gumb + Dodaj, lijevo na upravljačkoj letvi pri vrhu ekrana
 • U formi za unos obustava iz neto plaće:
  • odaberite vrstu obustave iz izbornika Element,
  • Unesite Iznos ili Koeficijent ovisno o tome kakva je vrsta obustave odabrana
  • Odaberite ili dodajte Kreditora ili Vjerovnika u polju U korist
  • Unesite početni datum primjene u polje Od datuma
  • Unesite krajnji datum primjene u polje Do datuma
  • Po potrebi dodajte napomenu u polje Bilješka
  • SPREMI

Postavljanje elemenata za Kredite:

Nakon dodavanja prethodno navedenih elemenata plaće, dodajte elemete za Kredite ako neki od zaposlenika imaju kredite kojima se anuiteti podmiruju s plaćom.

 • U glavnom pregledu na desnoj strani kliknite (zaplavite) jednog zaposlenika
 • U povezanim detaljima kliknite na karticu (tab) Obustave iz neto plaće.
 • Dodajte zapis u Obustave tako što ćete kliknuti na gumb + Dodaj, lijevo na upravljačkoj letvi pri vrhu ekrana
 • U formi za unos obustava iz neto plaće:
  • odaberite vrstu kredita iz izbornika Element,
  • Unesite Iznos anuiteta
  • Unesite Ukupnu vrijednost koja se otplaćuje
  • Odaberite ili dodajte Vjerovnika u polju Vjerovnik
  • Unesite početni datum primjene u polje Od datuma
  • Unesite krajnji datum primjene u polje Do datuma
  • Po potrebi dodajte napomenu u polje Bilješka
  • SPREMI

 

 

PRIPREMA ZA PLAĆU

Nakon što su zaposlenicima uneseni svi elementi za obračun plaće, može se pristupiti izradi obračuna.

 • Nakon što ste odabrali glavni pregled Priprema za plaću,
 • Kliknite na glavni pregled ili karticu Priprema za plaću i dodajte novi obračun plaće tako što ćete kliknuti na gumb + Dodaj, lijevo na upravljačkoj letvi pri vrhu ekrana
 • Unesite podatke obračuna:
  • Identifikator i Broj zapisa će biti automatski dodijeljeni prilikom spremanja,
  • Unesite godinu obračunskog perioda
  • Unesite mjesec obračunskog perioda
  • Unesite početni dan obračunskog perioda (obično 1.)
  • Unesite završni dan obračunskog perioda (obično 30. ili 31.)
  • Unesite redni broj isplate u mjesecu (obično 1.)
  • Unesite datum isplate plaće
  • Uključite (stavite kvačicu) na Obustave iz neto plaće ako želite da obračun primijeni obustave
  • Uključite (stavite kvačicu) na Dio plaće u naravi ako želite da obračun primijeni i plaću u naravi
  • Unesite mjesečnu satnicu
  • SPREMI

 

 

 • Nako što ste spremili pripremu za plaću, napravio se obračun plaće kojeg možete vidjeti u povezanim detaljima Elementi plaće i Radni sati.
 • Da biste nastavili s obračunom, kliknite na Postupci / Potvrdite ispravnost i nastavite

 

 

PLAĆA

Nakon što se napravilo Postupci / Potvrdite ispravnost i nastavite  obračun plaće se pojavljuje u glavnom pregledu Plaća, a detalji obračuna za sve zaposlenike se vide u povezanim detaljima tog obračuna.

Kontrolu ispravnosti možete provesti koristeći izvještaje ispod glavnog pregleda Plaća.

JOPPD možete pogledati i prekontrolirati u glavnom pregledu JOPPD.

U glavnom pregledu Zbrojni nalog za plaćanje možete vidjeti i prekontrolirati Zbrojni nalog za uplatu plaća i Zbrojni nalog za uplatu poreza i doprinosa, a ovdje možete uz pomoć postupka kreirati i SEPA nalog za bankovno plaćanje.

 

 

Primjeri iz prakse:

POSTUPAK BRISANJA PLAĆE ZBOG NEISPRAVNE EVIDENCIJE RADNOG VREMENA

Najprije orključajte plaću Priprema plaće .... Postupci / Potvrdite ispravnost i nastavite (odaberite NE i Napravi)

Zatim obrišite zapis pripreme plaće  – kliknite na zapis (zapis će poplaviti), otiđite u desni menu na upravljačkoj letvi i odaberite brisanje, zatim obrišite.

Otiđite u aplikaciju RAD / Evidencija radnog vremena / Radno vrijeme

Postupci / Zaključite zapise – odaberite ispravan period od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, u Zatvori (Da) / Otvori (Ne) unesite NE, -> Napravi

Ako vam npr. fali samo 1 dan, unesite za taj datum svim ljudima zapis u evidenciju, manualno s dodavanjem zapisa ili putem generatora za razdoblje.

Nakon unosa, sa   Postupci / Zaključite zapise – odaberite ispravan period od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, u Zatvori (Da) / Otvori (Ne) unesite DA, -> Napravi.

 

 

 

NAPOMENA: 

detaljnu dokumentaciju aplikacije Plaće možete pronaći klikom na ikonu upitnika ili na https://www.n-lab4b.com/dok/place :