RAČUNOVODSTVO

 •  

  R A Č U N O V O D S T V O

   

  Cloud aplikacija RAČUNOVODSTVO služi za provedbu računovodstvenih i knjigovodstvenih procesa, uključivo likvidaturu ulaznih dokumenata, likvidaturi internih i odlaznih dokumenata, ručna knjiženja kroz temeljnice, obračune i blagajničko poslovanje, te samu glavnu knjigu, pomočne evidencije i izvještaje.

  Isprobaj odmah


 

 • Povezanost


  Potpuna integracija s nabavom, prodajom, proizvodnjom, skladišnim poslovanjem, urudžbenim i financijama.

   

 • Dokumentacija


  Trenutni uvid u sve interne i odlazne operativne dokumente s kontrolom prije knjiženja, automatizirani unos ulaznih e-računa iz urudžbenog.

   

 • Odobrenja


  Automatsko traženje odobrenja za knjiženje od vlasnika operativnih procesa podesivo prema svakoj vrsti dokumenta.

   

 

 • Sljedivost


  Povezanost dokumenata i stavaka do nivoa pojedinačne zalihe, LOT-a ili serijskog broja.

   

 • Kontrola


  Ugrađena poslovna logika unutar svih dokumentacijskih tokova s upozorenjima i porukama greške.

   

 • Obrade


  Automatizirani postupci za inventuru i korekcije inventurnog stanja, izradu početnog stanja godine, .....

   

 


 

Procesna specifikacija aplikacije RAČUNOVODSTVO

 • računovodstvo - pregled i knjiženja dokumenata, obračuni, blagajničko poslovanje,
 • unutar računovodstva - likvidatura ulaznih dokumenata, likvidatura internih i odlaznih dokumenata, ručna knjiženja kroz temeljnice, početna stanja, pregledi dokumenata i knjiženja,
 • pojedinačno knjiženje po dokumentu ili skupno knjiženje po razdoblju i shemi knjiženja,
 • automatizirani postupci za poslove prilikom zatvaranja godine i početka nove poslovne godine:
  • utvrđivanje prihoda,
  • utvrđivanje troškova,
  • utvrđivanje rezultata poslovanja,
  • formiranje početnog stanja godine u glavnoj knjizi,
 • e-poslovanje vezano za sve dostupne javne digitalne servise,
 • moćan izvještajni alat za definiranje izvještaja iz glavne knjige,
 • predpripremljeni standardni izvještaji glavne knjige:
  • bruto bilanca
  • bilanca stanja
  • račun dobiti i gubitka
  • tijek novca
  • prihodi po organizacijskim cjelinama
  • troškovi po organizacijskim cjelinama
  • rezultat poslovanja
  • ....

 

Funkcionalna specifikacija

 • multijezičnost i prevođenje aplikacije (aplikacija se isporučuje s EN i HR jezikom, korisnici mogu prevoditi ostale jezike kroz samu aplikaciju),
 • multivalutnost (novčane vrijednosti se mogu unositi u različitim valutama, a uvijek se spremaju u zadanoj valuti i domicilnoj valuti), automatsko ili ručno ažuriranje tečajnica,
 • tablični prikaz podataka s nekoliko varijacija prikaza, te prikazom pojedinačnog zapisa,
 • prikaz grupiranih i agregiranih podataka s odabirom kriterija grupiranja,
 • pred-filtriranje podataka po značajnim kriterijima kao što su vremenski period i sl., uz mogučnost promjene i/ili nadopune predfiltera,
 • filtriranje podataka po svim kolonama tabličnog prikaza,
 • ispis ili izvoz podataka u tabličnom obliku u više formata (.csv, .html, .pdf, .xls),
 • ispis podataka kroz predpripremljene formatirane izvještaje,
 • uvoz podataka iz Excel datoteka,
 • dijeljenje pristupa dijelovima aplikacije, samo za čitanje ili za korištenje, privatno dijeljenje s korisnicima ili javno dijeljenje s vanjskim posjetiteljima,
 • obrade ili automatizirane obrade podataka - Postupci,
 • okruženje glavnog pregleda podataka s nadređenim, detaljnim, info podacima i povezanim detaljnim podacima,
 • pozivanje brzog unosa referentnih podataka iz forme za unos ili promjenu podataka (postupak "Brzo dodaj"),
 • poveznice (linkovi) unutar podataka za brzi poziv pregleda drugih podataka,
 • prilozi - polja za prihvat jednog ili više priloga (.pdf, .xlsx, .docx, .txt, .csv, ....),
 • slike - polja za prihvat jedne ili više slika (.jpg, .png, .bmp, ....),
 • polja za prihvat bogatog teksta, slika, multimedije - Wysiwyg HTML Editor.

 

Tehnološka specifikacija

 • aplikacija u oblaku, rad putem internet preglednika (full cloud-based application),
 • rad na stolnim i prijenosnim računalima koji imaju potpuni internet preglednik,
 • prilagodljivo sučelje za rada na pametnim telefonima i tabletima koji imaju potpuni internet preglednik,
 • serveri u najboljem data centru unutar EU s trostrukom vanjskom vezom od 500 GBit/s,
 • 1 GB veza servera na internet, minimum 100 MBit/s,
 • smještaj na dediciranim serverima, a ne virtualnim serverima,
 • privatan radni prostor za datoteke i privatna (ne dijeljena) MS SQL baza podataka,
 • automatizirana izrada sigurnosnih kopija baze podataka,
 • automatizirano održavanje baze podataka,

 

Sigurnost i pouzdanost

 • SSL veza, https protokol povezivanja,
 • dedicirani serveri smješteni u najboljem data centru unutar EU,
 • višestruko neprekidno napajanje data centra,
 • dostupnost servera zajamčena od strane data centra >99% vremena,
 • izoliran, privatan radni prostor za datoteke i privatnu (ne dijeljenu) MS SQL bazu podataka,
 • dvostupanjska zaštita pristupa s obveznim korisničkim imenom (ne s e-mailom i ne s imenom i prezimenom) i kompleksnom lozinkom,
 • procedure za promjenu lozinke i zaboravljenu lozinku s provjerom kompleksnosti lozinke,
 • administratorski ili korisnički nivo pristupa,
 • davanje korisničkih pristupa za čitanje ili čitanje i pisanje na nivou pojedinačnog dijela aplikacije.

 

 

 

POGLEDAJ CIJENE I PLANOVE