Aplikacija IMOVINA

Imovina i sve o njoj


Registar svih vrsta imovine s proširenim setom podataka, plan amortizacije za čitav radni ili životni vijek.
Statusi imovine, zaustavljanje amortizacije, linearna i funkcionalna metoda amortizacije, sastavni dijelovi sredstva,
godišnji popis imovine s verifikacijom stanja. Potpun uvid u stanje i vrijednost imovine kroz vrijeme.

Isprobajte odmah •  

  Potpuna kontrola i upravljanje

   

  Registar imovine, amortizacijske skupine materijalne i nematerijalne imovine, plan i obračun amortizacije, promjena vrijednosti, zaprimanje, statuse, utvrđivanje stanja kroz inventure i upotreba grafičkih kodova za označavanje.

  Namijenjena je tvrtkama, obrtnicima, udrugama, institucijama i jedinicama uprave svih veličina - svima koji brinu o imovini i žele u svakom trenutku znati relevantne podatke, donositi odluke i upravljati s imovinom.

Kalkulator amortizacije

 

 • Prednosti rada u oblaku

   

  Aplikacija n-aos I M O V I N A je smještena u oblaku, ne treba je instalirati i dostupna je s bilo kojeg uređaja koji ima internet pretraživač kao što su stolna računala, prijenosnici, tableti, pametni telefoni, s bilo koje lokacije u bilo koje vrijeme.

  Kao i ostala n-aos poslovna rješenja, Imovina je višejezična, isporučuju se s prijevodima za engleski i hrvatski, a od strane korisnika se može prevoditi i na druge jezike.

  Tehnologija koju donosi n-aos Cloud platforma pruža sigurnost i daje prednosti kao što su rad sa slikama, import podataka iz excel-a, export i e-mail podataka u različite formate i sl. Podaci se mogu pregledavati u tabličnom obliku, u pojedinačnom, u grafičkom obliku i u obliku pred pripremljenih izvještaja.

 

Poslovna funkcionalnost

 • registar cjelokupne imovine u upotrebi i izvan upotrebe,
 • razvrstavanje imovine u nadskupine, skupine, amortizacijske skupine,
 • lokacija korištenja, geolokacija, mjesto troška imovine,
 • osobna zaduženja radnika i nosioci troška (opcionalno),
 • dodatni podaci imovine:
  • serijski ili kataloški brojevi,
  • registarski brojevi,
  • podaci gruntovne i katastra,
  • automatski QR code za fizičko označavanje i prepoznavanje,
  • opcionalne slike, nacrti, karte i sl.
 • popis imovine koja se amortizira,
 • popis imovine koja se ne amortizira,
 • popis imovine koja je amortizirana ali se koristi,
 • popis imovine koja nije u upotrebi,
 • popis sitnog inventara (opcionalno),
 • rashodovana, prodana, uništena imovina
 • životni vijek imovine i amortizacijski plan cjelokupnog perioda,
 • projekcija vrijednosti imovine u budućnosti,
 • godišnja inventura imovine
 • upravljanje amortizacijom:
  • primjena standardne linearna metoda ili primjena internih stopa na nivou mjeseca,
  • zaustavljanje amortizacije na nivou mjeseca
  • povećanje i smanjenje vrijednosti imovine na nivou mjeseca,
  • rad s prethodno amortiziranim vrijednostima,
  • ostatak vrijednosti nakon amortizacije,
  • amortizacija s fiksiranim brojem perioda ili s fiksiranom stopom,
  • obračun amortizacije na nivou mjeseca,
  • podloge za knjiženje mjesečnog obračuna amortizacije

Korisnička dokumentacija >>>

 


 

Cijene i planovi korištenja

 

    

MICRO

BASIC

PREMIUM

TAILORED

do 2 korisnikado 20 korisnikado 80 korisnikaneograničen broj korisnika
vlastiti prostor i baza 0.5GBvlastiti prostor i baza 1GBvlastiti prostor i baza 5GBvlastiti prostor i baza 10GB
do 5000 zapisado 50000 zapisado 200000 zapisaneograničen broj zapisa
standardno održavanjestandardno održavanjepremium održavanjepremium održavanje
-proširenje Lproširenje XLproširenje XXL
-dodatni modulidodatni modulidodatni moduli
 5 € /app/mj. 12 € /app/mj. 54 € /app/mj. na upit
godišnje plaćanjegodišnje plaćanjemjesečno plaćanjemjesečno plaćanje
    

Opći uvjeti korištenja i pravila privatnosti

Ako trebate veći plan ili plan krojen po mjeri, ili ste knjigovodstveni servis, ili želite privatni oblak ili vlastiti server, KONTAKTIRAJTE NAS.
U planovima s ograničenjem broja zapisa, mogu se dodatno kupovati paketi od 10000 zapisa po cijeni 5 € / mj.
Diskovni prostor se može dodatno kupovati u paketima od 1 GB po cijeni 5 € / mj.
Cijene se izražene bez PDV-a, prilikom naplate se preračunavaju po važećem tečaju.
n-aos aplikacijska platforma koristi fizičke poslužitelje smještene u najboljem data centru u EU.

 


Mišljenja korisnika

 

 • Aplikacija lijepo funkcionira.
  Podaci se ne gube iz aplikacije. Izvještaji su grafički lijepo oblikovani i pregledni za čitanje.

  Sve pohvale.

   

  Petar Đapjaš / direktor

  GOOD MORNING j.d.o.o.

  Aplikacija RAD je izuzetno olakšala vođenje evidencije vezane za radno vrijeme djelatnika.
  Dok smo se prije mučili sa crtanjem tablica i svakodnevnim ručnim upisivanjem radnih sati i imena djelatnika, sada to rješavamo u par klikova mišem.

  Aplikacija je jako pregledna, jednostavna i preporučam je svakome tko je obavezan voditi evidenciju o radnom vremenu djelatnika.

  Gordana Matić

  MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

 • Aplikacija RAD je izuzetno olakšala vođenje evidencije vezane za radno vrijeme djelatnika.
  Dok smo se prije mučili sa crtanjem tablica i svakodnevnim ručnim upisivanjem radnih sati i imena djelatnika, sada to rješavamo u par klikova mišem.

  Aplikacija je jako pregledna, jednostavna i preporučam je svakome tko je obavezan voditi evidenciju o radnom vremenu djelatnika.

  Gordana Matić

  MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

  Prelaskom na Vaš ERP, znatno mi je olakšan rad na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima.
  Vašim programom smanjila sam barem 30% knjiženja u odnosu na prethodni na kojem sam radila.

  Tu je i lakoća i logičnost u samom operativnom radu. Također, moja radna ekipa i ja, zadovoljni smo izvještajima koje možemo dobiti iz svih segmenata poslovanja.

  Vaši brzi odzivi i objašnjenja na bilo kakve zapreke u radu, puno znače. Zakonske izmjene u programima su uvijek na vrijeme, čak vas uopće ne moramo kontaktirati u vezi njih. Uvijek vodite brigu da nas obavijestite o tome i ponudite rješenja.

  Nada Stefanović
  INFO d.o.o.

 • Prelaskom na Vaš ERP, znatno mi je olakšan rad na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima.
  Vašim programom smanjila sam barem 30% knjiženja u odnosu na prethodni na kojem sam radila.

  Tu je i lakoća i logičnost u samom operativnom radu. Također, moja radna ekipa i ja, zadovoljni smo izvještajima koje možemo dobiti iz svih segmenata poslovanja.

  Vaši brzi odzivi i objašnjenja na bilo kakve zapreke u radu, puno znače. Zakonske izmjene u programima su uvijek na vrijeme, čak vas uopće ne moramo kontaktirati u vezi njih. Uvijek vodite brigu da nas obavijestite o tome i ponudite rješenja.

  Nada Stefanović
  INFO d.o.o.

  Zahvaljujući novoj aplikaciji za fakturiranje, skratio sam vrijeme izrade faktura za više od pola.

  Hvala puno N-LAB timu.

   

  Mato Milanović
  MRM obrt za čišćenje
  Ma.Re.Ma. j.d.o.o.

 • Zahvaljujući novoj aplikaciji za fakturiranje, skratio sam vrijeme izrade faktura za više od pola.

  Hvala puno N-LAB timu.

   

  Mato Milanović
  MRM obrt za čišćenje
  Ma.Re.Ma. j.d.o.o.

  Aplikacija lijepo funkcionira.
  Podaci se ne gube iz aplikacije. Izvještaji su grafički lijepo oblikovani i pregledni za čitanje.

  Sve pohvale.

   

  Petar Đapjaš / direktor

  GOOD MORNING j.d.o.o.