Uvedite eRačun brzo i lako

 

Prije svega, zašto eRačun?

 • zato što automatizira i štedi vrijeme zaprimanja ulaznih računa,
 • zato što osigurava kontrolu i verifikaciju ulaznih računa od strane jedne ili više osoba odgovornih za proces i to prije knjiženja,
 • zato što u računovodstvo dolaze provjereni i verificirani ulazni računi koji se odmah mogu knjižiti,
 • zato što smanjuje mogućnost višestrukog knjiženja istog ulaznog računa,
 • zato što automatizira i štedi vrijeme slanja izlaznih računa kupcima,
 • zato što pruža dokaz prihvata od strane kupca na nivou preporučenog pisma s povratnicom i doprinosi uspješnosti naplate,
 • pa i zato što su doneseni zakonski propisi o primjeni eRačuna s dva ključna datuma 01.12.2018 i 01.07.2019.

 

Gdje mu je mjesto?

 

Kako to funkcionira na primjeru ulaznih računa?

 • automatizirani proces komunicira s posredničkim servisom i ukoliko ima ulaznih računa:
  • preuzimaju se xml datoteke računa,
  • kreira se zapis u urudžbenom zapisniku koji osim urudžbenog broja sadrži originalni broj računa, datum , ukupni iznos, datum dospijeća, a u digitalnom prilogu ima .pdf verziju računa i .xml datoteku,
  • kreira se zapis u internoj dostavnoj knjizi za svaku osobu - korisnika kojoj je račun dodijeljen na uvid,
  • šalje se e-mail poruka osobama - korisnicima kojima je račun dodijeljen na uvid. Poruka sadrži link za ulazak u aplikaciju interna dostavna knjiga,
  • putem linka korisnik ulazi u internu dostavnu knjigu gdje vidi samo zapise koji su namijenjeni njemu, te verificira - prihvaća račun ili ne prihvaća uz unos napomene s razlogom odbijanja, te prosljeđuje osobi zaduženoj za reklamacije računa. Prilikom verifikacije u zapis se unosi datum i vrijeme verifikacije i korisničko ime osobe koja je verificirala,
  • nakon verifikacije zapis u urudžbenom zapisniku se zaključuje i spreman je za knjiženje,
  • računi se nakon ovog procesa mogu knjižiti putem obrade ili manualno.
 • svi računi se arhiviraju u digitalnu arhivu.

 

  DIGITALNI URED  Digitalizacija i upravljanje s dokumentima, digitalna arhiva, DMS

  FAKTURIRANJE  Izrada ponuda, računa (eRačuna), odobrenja, unos izvoda, pregled potraživanja

 

Kontaktiraj nas

 

Probaj odmah