Skip to main content

Na prvom ulasku u aplikaciju n-aos RAD preporučamo da kao Administrator najprije napravite slijedeće:
 • podesite vrste pristupa aplikaciji
 • otvorite radnike za koje ćete voditi evidenciju
 • otvorite sebe kao radnika i povežite sa svojim korisničkim računom (opcionalno)

Podešenja vrste pristupa aplikaciji

 • na glavnom izborniku odabere se ►Okolina►R (Nadređeni objekti)
 • odabere se kartica (tab) ►Postavke pristupa
 • u pregledu se označi kategorija (vrsta evidencije) za koju se definiraju postavke pristupa
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red /  Dupliciraj označeni red" ►"Uredi označeni red"

 • za Evidenciju ulazaka i izlazaka (ova vrsta evidencije je relevantna samo za komercijalne verzije) odaberite
  • Tip pristupa - osobno ograničeno (korisnik može pristupiti samo svojim zapisima)
  • Ovlaštena osoba - odaberite dobiveno korisničko ime, odnosno odaberite sebe (odabrane ovlaštene osobe će vidjeti sve zapise, a ostali korisnici samo svoje zapise) 
    
 • za Dnevnu evideniciju rada odaberite
  • Tip pristupa - ograničeno (samo ovlaštene osobe-korisnici mogu pristupiti) ili neograničeno (svi korisnici mogu pristupati)
  • Ovlaštena osoba - odaberite dobiveno korisničko ime, odnosno odaberite sebe (odabrane ovlaštene osobe će vidjeti sve zapise, a ostali korisnici samo svoje zapise) 
    
 • za Planer godišnjih odmora i slobodnih dana odaberite
  • Tip pristupa - osobno ograničeno (korisnik može pristupiti samo svojim zapisima)
  • Ovlaštena osoba - odaberite dobiveno korisničko ime, odnosno odaberite sebe (odabrane ovlaštene osobe će vidjeti sve zapise, a ostali korisnici samo svoje zapise)

Otvaranje radnika za koje ćete voditi evidenciju

 • na glavnom izborniku odabere se ►Okolina►R (Nadređeni objekti)
 • odabere se kartica (tab) ►Aktivni zaposlenici
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red "

Otvaranja sebe kao radnika i povezivanje sa svojim korisničkim računom

 • na glavnom izborniku odabere se ikona ►"Postavke sučelja,dodavanje korisnika i korisničkih prava"►"Uređivanje korisničkih prava"
 • odabere se vlastito korisničko ime (login)
 • klikne se na ikonu "Uredi označeni red"
 • u polju Porezni broj upiše se vlastiti OIB (osobni identifikacijski broj)

 • na glavnom izborniku odabere se ►Okolina►R(Nadređeni objekti)
 • odabere se kartica (tab) ►Aktivni zaposlenici
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red "
 • porezni broj (OIB) radnika mora biti jednak poreznom broju (OIB) korisnika

Početak unosa u evidenciju radnog vremena

 • na glavnom izborniku odabere se ►Radno vrijeme
 • na radnoj traci tabličnog prikaza (grid) klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
 • opcionalan unos ►na glavnom izborniku odabere se ►Pomočnici►Evidencija radnog vremena

Pregledavanje  unesenih podataka i izvještaja

 • na radnoj traci tabličnog prikaza (grid) klikne se na ikonu "Ukjuči / isključi pretraživanje u tabličnom prikazu"
 • u odgovarajuće polje upisati uvjet pretraživanja zapisa

 • na radnoj traci grida (tablični pregled) klikne se na ikonu ►"Filteri" ►"Koristi napredno filtriranje" za traženje zapisa radnog vremena

 • na glavnom izborniku odabere se ►Radno vrijeme►Izvještaji
 • odabere se odgovarajući izvještaj
 • upišu se odgovarajući uvjeti (prametri) ispisa izvještaja

V A Ž N O : kod ispisa izvještaja Vaš bi internet preglednik mogao spriječiti otvaranje skočnih (pop-up) prozora. Podesite - omogućite otvaranje skočnih prozora kako bi mogli vidjeti izvještaje (ukoliko odaberete da za stranicu otvara skočne prozore, ubuduće istu akciju nećete morati ponavljati)

Zahtjev za korištenje evidencije o radu  > >     O V D J E !

x

 

 

 

Više od 25 godina pomažemo klijentima unaprijediti poslovanje primjenom digitalnih tehnologija

N-LAB je privatna tvrtka osnovana 1994. godine.
Unutarnja i vanjska organizacija vođena je primjenom sustava kvalitete. N-LAB je član Zajednice za informatičku djelatnost pri HGK i Microsoft certified partner. Potpisnici smo kodeksa etike HGK.

.......  ........

 

Predmet poslovanja

N-LAB d.o.o. razvija i distribuira aplikacijska rješenja te pruža usluge razvoja i savjetovanja vezanih uz praktičnu primjenu informatičke tehnologije u različitim područjima života i poslovanja.
Naš asortiman proizvoda i usluga usmjeren je prema subjektima u gospodarstvu, udrugama, institucijama i upravi.
Vlasnici smo robnih marki: N-AOS, PeN-LAB, UsBS i UBS21.

 

Misija

 • ujediniti poslovna znanja, iskustvo i tehnologiju kroz razvoj i primjenu inovativnih programskih rješenja,
 • stvarati prepoznatljive, pouzdane i "bolje"  programske proizvode, te im dodatno povećati vrijednost kroz pružanje stručnih usluga,
 • ostvarivati zadovoljstvo klijenata kroz unapređivanje njihovog poslovanja i konkurentnosti.

 

Vizija

 • s fokusom na znanje, iskustvo i inovativna programska rješenja, te odnosom prema korisnicima, biti značajan tržišni faktor u segmentu poslovnih aplikacija. Biti globalno vodeća tvrtka u području Mudlogging & Drilling Control, te Log Draw programskih rješenja za potrebe neovisnih servisnih kompanija u naftnoj industriji, te samih naftnih kompanija u segmentu prikupljanja i analize prikupljenih podataka.
   

>> Referentna lista

Lokacija sjedišta:

lat = 45.8491833333,

lon = 16.0825840814

>>  Prikaz na karti

 

 


 

EN:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Croatia 
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  e-mail

N-LAB d.o.o. was founded in 1994.

Registered in the Commercial Court in Zagreb under number 080245127, 
VATID: HR71122610349, 
Bank account at Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
The share capital in the amount of 444 900,00 HRK paid in full. 
Management: Krešo Vrkić (Director).

NKD 2007:  62.01

Terms of Use & Privacy Policy & DPA

HR:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  elektronička pošta

N-LAB d.o.o. je osnovan 1994. 

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod broj 080245127
OIB:71122610349, 

Poslovni račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
Temeljni kapital u iznosu od 444 900,00 HRK uplaćen je u cijelosti. 
Uprava: Krešo Vrkić (direktor).

NKD 2007:  62.01

Uvjeti korištenja, Pravila privatnosti i Ugovor o obradi podataka